LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO GITANO NAUSĖDOS ATSISTATYDINIMO

 

2000 m. sausio 21 d. Nr. 761

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimą, priimu Lietuvos banko valdybos nario Gitano NAUSĖDOS atsistatydinimą ir atleidžiu jį iš Lietuvos banko valdybos nario pareigų nuo 2000 m. vasario 1 dienos.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________