LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGAI SKIRTŲ ŽEMĖS PLOTŲ IR JŲ RIBŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. sausio 12 d. Nr. 31

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522) 12 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtus žemės plotus (pridedama) ir jų ribas, pažymėtas Klaipėdos apskrities Palangos miesto, Kretingos ir Skuodo rajonų, Panevėžio apskrities Biržų, Pasvalio ir Rokiškio rajonų, Šiaulių apskrities Akmenės, Joniškio ir Pakruojo rajonų, Telšių apskrities Mažeikių rajono, Utenos apskrities Zarasų rajono žemės kadastro vietovių planuose.

2. Pavesti Pasienio policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo nurodytus 1 punkte planus pateikti Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Utenos apskričių viršininkams.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                        ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                                 ČESLOVAS BLAŽYS

______________

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 31

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGAI SKIRTI ŽEMĖS PLOTAI (HEKTARAIS)

 

Apskritis

Rajonas

Bendras plotas

Iš jo pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį

žemės ūkio

miškų ūkio

konservacinės

kitos

Klaipėdos

Palangos miestas

4,69

0,9

0,66

3,13

Kretingos

68,08

38,1

21,98

8

Skuodo

155,86

65,11

57,39

33,36

Iš viso

 

228,63

104,11

80,03

44,49

Panevėžio

Biržų

137,06

109,6

26,61

0,83

0,02

Pasvalio

41,05

36,31

4,18

0,56

Rokiškio

57,01

26

30,03

0,98

Iš viso

 

235,12

171,91

60,82

0,83

1,56

Šiaulių

Akmenės

49,37

18,52

7,14

23,71

Joniškio

62,57

20,02

5,31

37,24

Pakruojo

14,92

2,62

2,18

10,12

Iš viso

 

126,86

41,16

14,63

71,07

Telšių

Mažeikių

194,36

37,36

128,31

28,69

Utenos

Zarasų

43,7

19,76

23,16

0,78

Iš viso šiose apskrityse

828,67

374,3

306,95

0,83

146,59

______________