LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

P O T V A R K I S

1993 m. balandžio 26 d. Nr. 313p

Vilnius

 

Dėl Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės reikalų perdavimo

 

1. Ryšium su tuo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993

m. balandžio  23 d. potvarkiu Nr. 309p Statistikos departamento

prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generaliniu direktoriumi

paskirtas  Kęstutis  Juozas  Zaborskas,  įpareigoti  V.Trukšiną

nustatytąja   tvarka    perduoti   K.J.Zaborskui    Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalus.

Reikalus perduoti ir perimti iki 1993 m. gegužės 10 dienos.

2. Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  atstovu perduodant ir

perimant Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės reikalus  paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės

patarėjo  ekonomikos  reformos  ir  ūkio  plėtojimo  klausimais

konsultantą B.Vaitulionį.

 

Ministras Pirmininkas                 Adolfas Šleževičius