LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

P O T V A R K I S

1993 m. balandžio 21 d. Nr. 293p

Vilnius

 

Dėl valstybinį kapitalą sudarančių akcijų turėtojo

 

Nustatyti, kad bendros Lietuvos ir JAV įmonės "Baltijos TV"

valstybinį kapitalą  sudarančių akcijų  turėtojas  yra  Finansų

ministerija.

 

Ministras Pirmininkas                 Adolfas Šleževičius