LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 PROTOKOLO DĖL MIRTIES BAUSMĖS PANAIKINIMO RATIFIKAVIMO

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1250

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 1999 m. balandžio 28 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolą dėl mirties bausmės panaikinimo“, ratifikuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 protokolą dėl mirties bausmės panaikinimo, kurį Lietuvos Respublika pasirašė 1999 m. sausio 18 d. Strasbūre.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________