LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TOLIAU EITI PAREIGAS

 

1999 m. gegužės 3 d. Nr. 429

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 9 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Vagnoriaus atsistatydinimo pareiškimą, pavedu Vyriausybei eiti pareigas ir pavedu laikinai einančiai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas Irenai Degutienei eiti Ministrės Pirmininkės pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo 1999 m. gegužės 4 dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________