LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

P O T V A R K I S

 

1992 m. balandžio 30 d. Nr. 424P

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“:

1. Prisijungti prie Pasaulinės meteorologų organizacijos konvencijos, pasirašytos Vašingtone 1947 m. spalio 11 d.;

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai:

2.1. informuoti Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybę ir Pasaulinės meteorologų organizacijos generalinį sekretorių apie šį Lietuvos Respublikos prisijungimo aktą;

2.2. deponuoti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie nurodytosios konvencijos aktą, laikantis joje ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“ 9 straipsnyje nustatytos tvarkos.

______________