LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE

 

1999 m. sausio 22 d. Nr. 77

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įsteigti Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigybę Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS