LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIŲ SKYRIMO

 

1998 m. gruodžio 31 d. Nr. 285

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimą, skiriu Lietuvos banko valdybos nariais:

Artūrą KELERĄ – šešerių metų laikotarpiui,

Gitaną NAUSĖDĄ – devynerių metų laikotarpiui.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________