LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR JŲ RIBŲ

Į S T A T Y M A S

 

1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie susideda iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas yra teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldos institucijos.

Teritorijos administracinis vienetas turi savo ribas, centrą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai ir kaimai.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata

Savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinktos savivaldos institucijos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus įstatymus. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Pagrindiniai savivaldybės steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir prižiūrėti savo aplinką, komunalinį ūkį, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis administracinis vienetas, kurio valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą ir kitus įstatymus.

Apskritis sudaroma iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata

Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.

Kaimai yra kitos gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto ir miestelio požymių.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS

ADMINISTRACINIS SKIRSTYMAS

 

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos savivaldybės

Lietuvos Respublikoje pirmajame teritorijos administracinių vienetų reformos etape steigiamos šios savivaldybės:

Vilniaus miesto, Alytaus miesto, Birštono miesto, Druskininkų miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės miesto, Neringos miesto, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Visagino miesto, Akmenės rajono, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus rajono, Zarasų rajono.

 

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos apskritys ir jų teritorijos

Lietuvos Respublikos teritorijoje yra šios apskritys:

Alytaus – centras Alytaus miestas, priskirtos Alytaus ir Druskininkų miestų, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių teritorijos;

Kauno – centras Kauno miestas, priskirtos Kauno ir Birštono miestų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonų savivaldybių teritorijos;

Klaipėdos – centras Klaipėdos miestas, priskirtos Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijos;

Marijampolės – centras Marijampolės miestas, priskirtos Marijampolės miesto, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijos;

Panevėžio – centras Panevėžio miestas, priskirtos Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijos;

Šiaulių – centras Šiaulių miestas, priskirtos Šiaulių miesto, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijos;

Tauragės – centras Tauragės miestas, priskirtos Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių teritorijos;

Telšių – centras Telšių miestas, priskirtos Mažeikių, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių teritorijos;

Utenos – centras Utenos miestas, priskirtos Visagino miesto, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijos;

Vilniaus – centras Vilniaus miestas, priskirtos Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijos.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS

ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ

NUSTATYMAS IR JŲ RIBŲ KEITIMAS

 

6 straipsnis. Apskričių nustatymas ir jų ribų keitimas

Apskritis nustato ir panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu. Apskrities ribos turi būti tikslinamos pasikeitus savivaldybių skaičiui arba jų riboms. Savivaldybės teritorija apskričių ribomis nedaloma.

 

7 straipsnis. Savivaldybių nustatymas ir jų ribų keitimas

Savivaldybes nustato ir panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu, atsižvelgdamas į savivaldybių pasiūlymus.

 

IV SKYRIUS

PAVADINIMŲ SUTEIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOS ADMINISTRACINIAMS VIENETAMS IR GYVENAMOSIOMS

VIETOVĖMS BEI JŲ KEITIMAS

 

8 straipsnis. Apskričių ir savivaldybių pavadinimai

Apskritims pavadinimus suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu.

Savivaldybėms pavadinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į savivaldybių tarybų siūlymus.

 

9 straipsnis. Pavadinimų suteikimas gyvenamosioms vietovėms ir jose esantiems objektams bei jų keitimas

Gyvenamosioms vietovėms pavadinimus savivaldybės tarybos teikimu suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į vietos gyventojų siūlymus.

Gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijoje esantiems jų nuosavybės objektams pavadinimai suteikiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais, pritarus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai.

Valstybinės nuosavybės objektams pavadinimus suteikia ir juos keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

10 straipsnis. Gyvenamųjų vietovių panaikinimas ir jų ribų keitimas

Gyvenamąsias vietoves panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė savivaldybių tarybų teikimu.

 

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS

ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ

REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

11 straipsnis. Apskričių, savivaldybių registravimas ir apskaita

Remiantis šiuo įstatymu nustatytos apskritys ir savivaldybės registruojamos, o jų teritorijų pakeitimai apskaitomi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių rejestre Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Gyvenamųjų vietovių registravimas ir apskaita

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės registruojamos, o jų teritorijų arba pavadinimų pakeitimai apskaitomi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių rejestre Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Dokumentų teikimas teritorijos administraciniams vienetams ir gyvenamųjų vietovių teritorijoms nustatyti ir riboms keisti

Institucijos, teikdamos pasiūlymus dėl teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų nustatymo bei jų ribų keitimo, turi pateikti atitinkamos savivaldybės tarybos sprendimą, savivaldybės tarybos paaiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas teikiamų siūlymų tikslingumas, pertvarkomų teritorijų administracinių vienetų 1:100000 mastelio planus (2 egzempliorius) su siūlomais pakeitimais, o jeigu keičiamos teritorijos ribos nesutampa su žemės naudotojų ribomis – 1:10000 mastelio ribų planus (2 egzempliorius). Planai turi būti suderinti su apskrities valdytoju bei Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių rejestro tvarkytoju.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Šis įstatymas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS