LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO IR VIENODO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO ĮVEDIMO

 

1998 m. sausio 22 d. Nr. 20/39/7

Vilnius

 

Vykdant 1997 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 814 „Dėl bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vienodo skubaus iškvietimo telefono numerio įvedimo“ patvirtinti: Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vienodo skubaus iškvietimo telefono numerio „112“ įvedimo koncepciją.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                           VIDMANTAS ŽIEMELIS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                       JUOZAS GALDIKAS

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS                                                 RIMANTAS PLEIKYS

______________

 


BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTEIGIMO IR VIENODO SKUBAUS IŠKVIETIMO TELEFONO NUMERIO „112“ ĮVEDIMO KONCEPCIJA

 

Šiame dokumente pateikiamos Bendrojo pagalbos avarinio centro „112“ (toliau – „112“) kūrimo prielaidos, organizacinė struktūra, būtinos techninės sąlygos, resursai bei reikalavimai, keliami Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantiems ir veiksiantiems operatoriams.

 

Įvadas

 

Plečiantis Lietuvos Respublikos bendrojo naudojimo telefoninio ryšio infrastruktūrai bei vykdant integracijos į Europos Sąjungą reikalavimus, kyla būtinybė sukurti nacionalinę gelbėjimo (avarinę) tarnybą, simboliškai vadinamą „112“. Pavadinimas „112“ yra simbolinis ir susijęs su tarnybai paskirtu telefono numeriu. Šis telefono numeris turi būti vienodas visoje respublikoje, pakeisti šiuo metu esančius numerius „01, 02, 03“ ir veikti kaip bendras numeris centralizuotai tarnybai visiems nelaimės (avariniams) atvejams.

 

Techninės prielaidos

 

Šiuo metu AB „Lietuvos telekomas“ vykdo respublikos telefoninio tinklo modernizavimą, diegia naujas skaitmenines stotis. Mobilaus ryšio operatoriai naudoja skaitmenines telefono stotis su didelėmis srautų formavimo ir maršrutizavimo galimybėmis. Vykstantis procesas šiuo metu yra palankus naujoms nacionalinėms tarnyboms kurti.

 

Tarnybos „112“ tikslai

 

Pagrindinis tikslas – sukurti centralizuotą avarinę tarnybą su bendru telefono numeriu, sujungiančią pagrindines tarnybas: policiją, greitąją pagalbą bei priešgaisrinę apsaugą. Bendras numeris suteikiamas siekiant palengvinti gyventojams skambinimą nelaimės atveju, tarnybos centralizacija – siekiant kiek įmanoma efektyviau ir operatyviau spręsti susidariusias situacijas, ypač tais atvejais, kai iškilusiai situacijai spręsti reikalingos kelios tarnybos vienu metu.

 

Organizacinė struktūra

 

Tarnybą „112“ organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Remiantis Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų patirtimi, į nelaimės (avarinį) skambutį pirmas atsiliepia policijos darbuotojas.

Pagrindiniai tarnybos „112“ nariai:

1. Vidaus reikalų ministerijos struktūros:

- kelių policija,

- viešoji policija,

- Priešgaisrinės apsaugos departamentas prie VRM,

- kitos.

2. Greitosios pagalbos tarnyba.

Kiti nariai:

1. Civilinės saugos departamentas prie KAM.

2. Avarinė dujų tarnyba.

3. Pasienio policijos departamentas prie VRM.

4. Krašto apsaugos ministerija.

5. Migracijos departamentas prie VRM.

Tiesioginės ryšio („karštosios“) linijos su:

1. Seimu.

2. Vyriausybe.

3. Civilinės saugos departamentu prie KAM.

4. Prezidentūra.

5. Valstybės saugumo departamentu.

6. Transporto infrastruktūros padaliniais:

- oro uostu,

- geležinkelio stotimi,

- uostais.

7. Ekstremalių situacijų valdymo centru.

8. Aeronautikos, jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinaciniais centrais.

Ryšys su kitais tarnybos „112“ nariais numatytas.

Sujungimui su pagrindiniais bei kitais tarnybos „112“ nariais rekomenduojama įmontuoti jungiamąsias linijas į atitinkamų tarnybų centralizuotus dispečerinius pultus ir, tolesniame etape plečiant technines galimybes, sujungti su kiekvienu pultu ar priešgaisrine dalimi, esančia tarnybos „112“ teritorijoje.

Sujungimui su papildomais nariais siūloma nutiesti tiesiogines abonentines linijas iš tarnybos „112“ į kiekvieną instituciją.

 

Techninė bazė

 

Tarnybai „112“ sukurti naudoti šiuo metu modernizuojamą Vidaus reikalų ministerijos telefoninio tinklo infrastruktūrą. Šiuo metu diegiamas tinklas, jo komutacinės bei perdavimo sistemų galimybės numato kitų žinybų telefoninių tinklų integravimą bei tarpžinybinės tarnybos „112“ sukūrimą.

Pagrindiniai reikalavimai tarnybos „112“ telefoninei sistemai:

- skambinančio abonento numerio nustatymas;

- tarnybos „112“ ryšių mazgo integravimas su kompiuterizuota duomenų baze;

- minimalią duomenų bazę sudaro skaitmeninis teritorijos žemėlapis su telefono abonentų išsidėstymu bei informacija apie abonentą;

- galimybė prijungti radijo abonentus prie VRM kamieninio ryšio sistemos;

- nustačius skambinančio abonento numerį, informacija apie skambinantį abonentą (adresas, geografinė padėtis ir kt.) turi būti pateikiama į kompiuterizuotos darbo vietos kompiuterio ekraną dar prieš darbuotojui atsiliepiant į skambutį;

- visų „112“ pokalbių skaitmeninis įrašymas ir įrašų archyvavimas;

- būtina aprūpinti specialiąsias tarnybas reikiama technika.

 

Reikalavimai operatoriams

 

Visi telefoninių tinklų operatoriai privalo:

- rezervuoti numerį „112“ sujungti su avarine tarnyba;

- savo sąskaita įrengti reikiamą jungiamųjų linijų skaičių su centru „112“ kiekvienoje aptarnaujamoje teritorijoje (rajone);

- nukreipiant skambutį į „112“ tarnybą perduoti skambinančio abonento numerį.

 

Įgyvendinimo etapai

 

Vienu metu sukurti visoje Lietuvoje tokią sistemą negalima dėl techninių telefonų stočių galimybių. Steigiant pagalbos centrą kartu su naująja („112“) turės veikti senoji sistema („01, 02, 03“), tai susiję su personalo apmokymu, gyventojų informavimu. Norėdami tiksliau numatyti technines bei juridines sąlygas tokiam centrui sukurti, rekomenduotume eksperimento būdu tai realizuoti viename mieste ir viename rajono centre. Miesto pavyzdys galėtų būti Vilnius, kadangi čia yra įrengtos modernios telefonų stotys, susiformavę ryšiai tarp įvairių specialiųjų tarnybų.

 

Finansavimas

 

Pirmajame etape ir steigimosi laikotarpiu centro steigimas ir darbas turi būti finansuojami iš biudžeto. Vėliau tai galima būtų realizuoti per netiesioginius mokesčius (pvz.: nežymiai pakėlus abonentinį mokestį). Respublikiniam centrui reikės naudoti tarpmiestinius kanalus, kurių nuoma iš AB „Lietuvos telekomas“ yra ganėtinai brangi, todėl Telekomunikacijų įstatyme reikia įpareigoti Bendrųjų telekomunikacijų tinklų operatorius numatyti lengvatinius tarifus tokiam centrui aprūpinti ryšių kanalais.

 

Darbas ekstremaliomis sąlygomis

 

Greta tokio centro, dirbančio „normaliomis“ sąlygomis, turi būti patalpa, kurioje galėtų dirbti ekstremalių situacijų valdymo štabas. Į tokį centrą turėtų būti įvesti visi įmanomi alternatyvūs tarpmiestiniai ir kitokie ryšiai bei valdymo sistemos. Pagalbos centro patalpos turėtų atitikti visus reikalavimus, taikomus ekstremalių situacijų valdymo centrui.

 

 

DARBO GRUPĖS VADOVAS                                                                                  J. ADOMAITIS

______________