LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

POTVARKIS

 

1991 m. liepos 12 d. Nr. 456p

Vilnius

 

1. Paskirti Vytą Navicką Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro pirmuoju pavaduotoju.

2. Paskirti Arvydą Sekmoką Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro pavaduotoju.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS                               G. VAGNORIUS

______________