Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. 1285
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 27-794; 2010, Nr. 123-6302), 14.3 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas