Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 144 „DĖL 2013 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 2 d. Nr. 880

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 144 „Dėl 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2013, Nr. 19-931, Nr. 36-1742, Nr. 67-3353, Nr. 83-4164, Nr. 84-4227, Nr. 93-4651) ir išdėstyti 1 priedo „2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“ skyriaus „II. Ministerijos“ poskyrį „13.900.0091 Krašto apsaugos ministerija“ taip:

„01 01

Sausumos pajėgos

 

241 077

231 352

122 606

9 725

01 02

Karinės oro pajėgos

 

132 029

99 599

36 258

32 430

01 03

Karinės jūrų pajėgos

 

51 648

38 789

19 362

12 859

01 04

Logistika

 

113 901

104 748

48 582

9 153

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

 

107 772

95 783

36 284

11 989

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

 

35 675

32 841

16 341

2 834

02 01

Centralizuotos tarnybos

 

78 996

68 770

39 452

10 226

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

 

88 697

88 587

26 109

110

03 01

Karinės operacijos

 

74 843

74 803

8 708

40

 

Iš viso

 

924 638

835 272

353 702

89 366“.

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Finansų ministras                                                                       Rimantas Šadžius

 

_________________