Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR KAI KURIŲ JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PAKEITIMO IR PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. liepos 17 d. Nr. 668

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877, Nr. 67-2447; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 10-356, Nr. 40-1846, Nr. 57-2551, Nr. 100-4493, Nr. 116-5267; 2004, Nr. 9-244, Nr. 34-1107, Nr. 46-1519, Nr. 85-3093, Nr. 103-3784, Nr. 148-5364, Nr. 162-5909; 2005, Nr. 12-379, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958, Nr. 135-4856; 2006, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 42-1584, Nr. 72-2847, Nr. 106-4345, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 66-2512, Nr. 73-2835, Nr. 140-5562; 2009, Nr. 67-2710, Nr. 109-4629, Nr. 153-6924; 2010, Nr. 65-3234, Nr. 88-4659; 2011, Nr. 43-2035, Nr. 82-4012, Nr. 105-4932, Nr. 125-5940; 2012, Nr. 67-3421, Nr. 103-5230, Nr. 119-5987, Nr. 146-7517):

1.1. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

3.12.            licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis

asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos,

akušerijos, medicinos) praktika, išdavimą:

3.12.1.          jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos

profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

3.12.1.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    177 litai

3.12.1.2.       siunčiant licenciją paštu                                                      198 litai

3.12.2.          jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos

profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

3.12.2.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    90 litų

3.12.2.2.       siunčiant licenciją paštu                                                      111 litų“.

1.2. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

3.121.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė

verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja

slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, rekvizitų

duomenų patikslinimą:

3.121.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    52 litai

3.121.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      73 litai“.

1.3. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

3.122.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė

verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja

slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika,

dublikato išdavimą:

3.122.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    43 litai

3.122.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      63 litai“.

1.4. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

3.13.            licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį

asmenį, teisę verstis sveikatos priežiūros veikla,

išdavimą:

3.13.1.          ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir

bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros

paslaugomis:

3.13.1.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    191 litas

3.13.1.2.       siunčiant licenciją paštu                                                      213 litų

3.13.2.          stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

3.13.2.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    421 litas

3.13.2.2.       siunčiant licenciją paštu                                                      443 litai

3.13.3.          ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos

priežiūros veikla:

3.13.3.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    530 litų

3.13.3.2.       siunčiant licenciją paštu                                                      550 litų“.

1.5. Išdėstyti 3.131 punktą taip:

3.131.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį

asmenį, teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos

priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens

sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą:

3.131.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    169 litai

3.131.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      192 litai“.

1.6. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

3.132.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį

asmenį, teisė verstis stacionarine asmens sveikatos

priežiūra, patikslinimą:

3.132.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    341 litas

3.132.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      364 litai“.

1.7. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

3.133.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį

asmenį, teisė verstis ambulatorine ir stacionarine

asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

3.133.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    355 litai

3.133.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      377 litai“.

1.8. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

3.134.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį

asmenį, teisė verstis sveikatos priežiūros veikla,

dublikato išdavimą:

3.134.1.         atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    34 litai

3.134.2.         siunčiant licenciją paštu                                                      56 litai“.

1.9. Išdėstyti 3.135 punktą taip:

3.135.            licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.135.1.         išdavimą:

3.135 1.1.      atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    179 litai

3.135.1.2.      siunčiant licenciją paštu                                                      201 litas

3.135.2.         dublikato išdavimą:

3.135.2.1.      atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    45 litai

3.135.2.2.      siunčiant licenciją paštu                                                      68 litai

3.135.3.         patikslinimą:

3.135.3.1.      atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                    160 litų

3.135.3.2.      siunčiant licenciją paštu                                                      183 litai“.

1.10. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

3.14.            licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti,

remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti,

dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų

atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas,

kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

3.14.1.          išdavimą                                                                              586 litai

3.14.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                      81 litas“.

1.11. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

3.141.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

3.141.1.         išdavimą                                                                              243 litai

3.141.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                      81 litas“.

1.12. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

3.142.          licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltiniais:

3.142.1.         išdavimą                                                                              243 litai

3.142.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                      81 litas“.

1.13. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

3.143.          licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar)

radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1.         išdavimą                                                                              243 litai

3.143.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                      81 litas“.

1.14. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

3.144.          licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės

aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją:

3.144.1.         išdavimą                                                                                243 litai

3.144.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        81 litas“.

1.15. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

3.145.          licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės

aplinkoje branduolinės energetikos objekte:

3.145.1.         išdavimą                                                                              1 332 litai

3.145.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                       107 litai“.

1.16. Išdėstyti 3.146 punktą taip:

3.146.          licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti,

remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų

atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti),

atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą,

saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:

3.146.1.         išdavimą                                                                              1 332 litai

3.146.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                       107 litai“.

1.17. Išdėstyti 3.147 punktą taip:

3.147.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės

energetikos saugos inspekcija:

3.147.1.         išdavimą                                                                              1 332 litai

3.147.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                       107 litai“.

1.18. Papildyti 3.182 punktu:

3.182.          perdraudimo veiklos licencijos išdavimą                              500 litų“.

1.19. Išdėstyti 3.19 punktą taip:

3.19.            licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

3.19.1.          išdavimą                                                                              3 156 litai

3.19.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                       174 litai“.

1.20. Išdėstyti 3.35 punktą taip:

3.35.            licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais

gėrimais:

3.35.1.          išdavimą                                                                              4 000 litų

3.35.2.          papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną

papildomą įrašą), patikslinimą, dublikato išdavimą              300 litų“.

1.21. Išdėstyti 3.37 punktą taip:

3.37.            licencijos verstis didmenine prekyba alumi,

alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,

natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento:

3.37.1.          išdavimą                                                                              2 600 litų

3.37.2.          papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną

papildomą įrašą), patikslinimą, dublikato išdavimą              300 litų“.

1.22. Išdėstyti 3.38 punktą taip:

3.38.            licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu

etilo alkoholiu, licencijos verstis didmenine prekyba

denatūruotu etilo alkoholiu, licencijos verstis

didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis

žaliavomis, licencijos verstis didmenine prekyba

nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų

medžiagų priedais, licencijos verstis didmenine

prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų

medžiagų priedais:

3.38.1.          išdavimą                                                                              1 000 litų

3.38.2.          papildymą sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą

įrašą), patikslinimą, dublikato išdavimą                                300 litų“.

1.23. Išdėstyti 3.39 punktą taip:

3.39.            licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais:

3.39.1.          išdavimą                                                                              4 000 litų

3.39.2.          patikslinimą, kai keičiami arba įrašomi sandėlių

adresai (už kiekvieną papildomą įrašą), kitą

patikslinimą, dublikato išdavimą                                          300 litų“.

1.24. Išdėstyti 3.40 punktą taip:

3.40.            licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų

mišinius:

3.40.1.          išdavimą                                                                              2 500 litų

3.40.2.          papildymą alkoholinių gėrimų grupėmis ir jų kodais

pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą,

sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną

papildomą įrašą), patikslinimą, dublikato išdavimą              300 litų“.

1.25. Išdėstyti 3.41 punktą taip:

3.41.            licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant

alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio

koncentracija neviršija 22 procentų:

3.41.1.          išdavimą                                                                              4 000 litų

3.41.2.          papildymą alkoholio produktais, alkoholinių gėrimų

grupėmis ir jų kodais pagal Europos Bendrijos

kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos

vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą),

patikslinimą, dublikato išdavimą                                          300 litų“.

1.26. Išdėstyti 3.42 punktą taip:

3.42.            licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant

alkoholinius gėrimus:

3.42.1.          išdavimą                                                                              4 000 litų

3.42.2.          papildymą alkoholio produktais, alkoholinių gėrimų

grupėmis ir jų kodais pagal Europos Bendrijos

kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos

vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą),

patikslinimą, dublikato išdavimą                                          300 litų“.

1.27. Išdėstyti 3.45 punktą taip:

3.45.            licencijos verstis tabako gaminių gamyba:

3.45.1.          išdavimą                                                                              2 200 litų

3.45.2.          patikslinimą, kai keičiami ar įrašomi tabako gaminių

kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos

kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos

vietų adresai (už kiekvieną papildomą įrašą),

kitą patikslinimą, dublikato išdavimą                                   300 litų“.

1.28. Išdėstyti 3.451 punktą taip:

3.451.          licencijos verstis tabako auginimu:

3.451.1.         išdavimą                                                                              1 000 litų

3.451.2.         patikslinimą, kai keičiami ar įrašomi nauji sandėlių

ir auginimo vietų adresai (už kiekvieną papildomą

įrašą), kitą patikslinimą, dublikato išdavimą                         300 litų“.

1.29. Pripažinti netekusiu galios 3.672 punktą.

1.30. Pripažinti netekusiu galios 3.673 punktą.

1.31. Išdėstyti 3.69 punktą taip:

3.69.            licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių

transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.69.1.          išdavimą                                                                                219 litų

3.69.2.          pakeitimą, dublikato išdavimą                                               77 litai

3.69.3.          priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                      69 litai

3.69.4.          priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą,

dublikato išdavimą                                                                 60 litų“.

1.32. Pripažinti netekusiu galios 3.691 punktą.

1.33. Pripažinti netekusiu galios 3.692 punktą.

1.34. Išdėstyti 3.693 punktą taip:

3.693.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu

Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.693.1.         išdavimą                                                                                219 litų

3.693.2.         pakeitimą, dublikato išdavimą                                               77 litai

3.693.3.         priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                      69 litai

3.693.4.         priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą,

dublikato išdavimą                                                                 60 litų“.

1.35. Pripažinti netekusiu galios 3.694 punktą.

1.36. Pripažinti netekusiu galios 3.695 punktą.

1.37. Išdėstyti 3.70 punktą taip:

3.70.            licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių

transportu tarptautiniais maršrutais:

3.70.1.          išdavimą                                                                                219 litų

3.70.2.          pakeitimą, dublikato išdavimą                                               77 litai

3.70.3.          priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                      69 litai

3.70.4.          priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą,

dublikato išdavimą                                                                 60 litų“.

1.38. Išdėstyti 3.701 punktą taip:

3.701.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu

tarptautiniais maršrutais:

3.701.1.         išdavimą                                                                                219 litų

3.701.2.         pakeitimą, dublikato išdavimą                                               77 litai

3.701.3.         priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                      69 litai

3.701.4.         priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą,

dublikato išdavimą                                                                 60 litų“.

1.39. Pripažinti netekusiu galios 3.702 punktą.

1.40. Pripažinti netekusiu galios 3.703 punktą.

1.41. Pripažinti netekusiu galios 3.704 punktą.

1.42. Pripažinti netekusiu galios 3.705 punktą.

1.43. Pripažinti netekusiu galios 3.706 punktą.

1.44. Pripažinti netekusiu galios 3.707 punktą.

1.45. Pripažinti netekusiu galios 3.708 punktą.

1.46. Pripažinti netekusiu galios 3.709 punktą.

1.47. Pripažinti netekusiu galios 3.7010 punktą.

1.48. Pripažinti netekusiu galios 3.7011 punktą.

1.49. Pripažinti netekusiu galios 3.7012 punktą.

1.50. Pripažinti netekusiu galios 3.7013 punktą.

1.51. Pripažinti netekusiu galios 3.7014 punktą.

1.52. Pripažinti netekusiu galios 3.7015 punktą.

1.53. Pripažinti netekusiu galios 3.7016 punktą.

1.54. Pripažinti netekusiu galios 3.7017 punktą.

1.55. Išdėstyti 3.951 punktą taip:

3.951.          branduolinės saugos srities veiklos licencijų

išdavimą:

3.951.1.         statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos

objektą:

3.951.1.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką

arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę               270 000 litų

3.951.1.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę)

elektrinę                                                                              270 000 litų

3.951.1.3.      neenergetinį branduolinį reaktorių                                      270 000 litų

3.951.1.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                            122 890 litų

3.951.1.5.      branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                               270 000 litų

3.951.1.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                            270 000 litų

3.951.1.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                          270 000 litų

3.951.1.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų

atliekų atliekyną                                                                  270 000 litų

3.951.2.         eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:

3.951.2.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką

arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę               270 000 litų

3.951.2.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę)

elektrinę                                                                              270 000 litų

3.951.2.3.      neenergetinį branduolinį reaktorių                                      265 770 litų

3.951.2.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                           92 135 litai

3.951.2.5.      branduolinių medžiagų saugyklą arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                            164 491 litas

3.951.2.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                           147 543 litai

3.951.2.7.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai

licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti

tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią

eksploatuoti licencija jau buvo išduota                                19 780 litų

3.951.2.8.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                          190 069 litai

3.951.2.9.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų

atliekų atliekyną                                                                  157 416 litų

3.951.3.         statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti

branduolinės energetikos objektą:

3.951.3.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką

arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę               270 000 litų

3.951.3.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę)

elektrinę                                                                              270 000 litų

3.951.3.3.      neenergetinį branduolinį reaktorių                                      270 000 litų

3.951.3.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                            127 011 litų

3.951.3.5.      branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                               270 000 litų

3.951.3.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                               270 000 litų

3.951.3.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                          270 000 litų

3.951.3.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų

atliekų atliekyną                                                                  270 000 litų

3.951.4.         vykdyti branduolinės energetikos objekto

eksploatavimo nutraukimą:

3.951.4.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko

arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės          270 000 litų

3.951.4.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                             270 000 litų

3.951.4.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                               270 000 litų

3.951.4.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                            95 756 litai

3.951.4.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                           107 611 litų

3.951.4.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                             99 714 litų

3.951.4.7.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų

atliekų atliekyną                                                                  106 596 litai

3.951.5.         prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną           138 853 litai

3.951.6.         vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir vežti

branduolines ir daliąsias medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 1 priede, šiame

priede nustatytais kiekiais                                                    40 354 litai

3.951.7.           Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo

1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir

naudoti nurodytas branduolines medžiagas

ir daliąsias medžiagas                                                        17 586 litai“.

1.56. Išdėstyti 3.952.2.11 punktą taip:

3.952.2.11.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių

medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                             196 765 litai“.

1.57. Išdėstyti 3.952.2.12 punktą taip:

3.952.2.12.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         197 063 litai“.

1.58. Išdėstyti 3.952.2.13 punktą taip:

3.952.2.13.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                       263 865 litai“.

1.59. Išdėstyti 3.952.2.14 punktą taip:

3.952.2.14.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                       217 783 litai“.

1.60. Išdėstyti 3.952.2.15 punktą taip:

3.952.2.15.  branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą,

kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras             245 689 litai“.

1.61. Išdėstyti 3.952.2.17 punktą taip:

3.952.2.17.  branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų

tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną         266 410 litų“.

1.62. Išdėstyti 3.952.2.19 punktą taip:

3.952.2.19.  radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų

tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną         268 999 litai“.

1.63. Išdėstyti 3.952.4.11 punktą taip:

3.952.4.11.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių

medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                             182 731 litas“.

1.64. Išdėstyti 3.952.4.12 punktą taip:

3.952.4.12.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų

atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                             185 712 litų“.

1.65. Išdėstyti 3.952.4.13 punktą taip:

3.952.4.13.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų

atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną         194 337 litai“.

1.66. Išdėstyti 3.952.4.14 punktą taip:

3.952.4.14.  branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         188 073 litai“.

1.67. Išdėstyti 3.952.4.15 punktą taip:

3.952.4.15.  branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų

atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų

saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                     196 698 litai“.

1.68. Išdėstyti 3.952.4.16 punktą taip:

3.952.4.16.  radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų

atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną         196 585 litai“.

1.69. Išdėstyti 3.952.5 punktą taip:

3.952.5.       prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų

atliekynų                                                                             150 432 litai“.

1.70. Išdėstyti 3.961 punktą taip:

3.961. nurodytose 3.951 punkte licencijose nurodytų

licencijuojamos veiklos sąlygų pakeitimą licencijos

turėtojo prašymu:

3.961.1.         pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                  169 litai

3.961.2.         siekiant atlikti branduolinės energetikos objekto

modifikacijas, išskyrus modifikaciją, kuri atliekama

siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                   1 052 litai

3.961.3.         pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto

gyvavimo etapą                                                                   270 000 litų

3.961.4.         siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                 160 505 litai

3.961.5.         jeigu licencijos turėtojas reorganizuojamas                          63 127 litai“.

1.71. Išdėstyti 3.1271 punktą taip:

3.1271.        pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

3.1271.1.       išdavimą                                                                                   500 litų

3.1271.2.       dublikato išdavimą                                                                     30 litų

3.1271.3.       duomenų tikslinimą:

3.1271.3.1.    priedo koregavimą                                                                    250 litų

3.1271.3.2.    priedo koregavimą mažinant aikštelių arba

technologinių srautų skaičių                                                        50 litų“.

1.72. Išdėstyti 3.156 punktą taip:

3.156.          licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos

automatais:

3.156.1.        išdavimą                                                                                  3 136 litai

3.156.2.        patikslinimą                                                                                174 litai“.

1.73. Išdėstyti 3.157 punktą taip:

3.157.          licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.        išdavimą                                                                                 3 136 litai

3.157.2.        patikslinimą                                                                               174 litai“.

1.74. Išdėstyti 3.158 punktą taip:

3.158.          licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba)

kauliukų lošimus, taip pat lošimus

A kategorijos automatais:

3.158.1.        išdavimą                                                                                 3 136 litai

3.158.2.        patikslinimą                                                                               174 litai“.

1.75. Išdėstyti 3.159 punktą taip:

3.159.          licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.        išdavimą                                                                                 3 136 litai

3.159.2.        patikslinimą                                                                               174 litai“.

1.76. Išdėstyti 3.160 punktą taip:

3.160.          licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.        išdavimą                                                                                 3 136 litai

3.160.2.        patikslinimą                                                                               174 litai“.

1.77. Išdėstyti 3.194 punktą taip:

3.194.          licencijos tiekti šilumą:

3.194.1.        šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau

kaip 10 GWh:

3.194.1.2.     išdavimą                                                                              2 000 litų

3.194.1.1.     pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                        150 litų

3.194.2.        šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh:

3.194.2.1.     išdavimą                                                                              1 300 litų

3.194.2.2.     pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                          70 litų“.

1.78. Išdėstyti 3.209.3 punktą taip:

3.209.3.       dublikato išdavimą                                                                    30 litų“.

1.79. Išdėstyti 3.211 punktą taip:

3.211.          licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę

verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.211.1.        išdavimą:

3.211.1.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                           81 litas

3.211.1.2.     siunčiant licenciją paštu                                                           102 litai

3.211.2.        dublikato išdavimą:

3.211.2.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                           45 litai

3.211.2.2.     siunčiant licenciją paštu                                                             70 litų

3.211.3.        patikslinimą:

3.211.3.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                           57 litai

3.211.3.2.     siunčiant licenciją paštu                                                             80 litų“.

1.80. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

4.251. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami

vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių

tyrimų rezultatai:

4 251.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.251.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.251.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             17 703 litai

4.251.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.251.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.251.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                               2 163 litai

4.251.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.251.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.251.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                               2 163 litai

4.251.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.251.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.251.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            39 593 litai

4.251.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.251.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                298 litai

4.251.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            21 453 litai“.

1.81. Išdėstyti 4.252 punktą taip:

4.252. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio

preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių

tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė

literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius

preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų

agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų

komiteto (HCMP) monografija):

4 252.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.252.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.252.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            17 703 litai

4.252.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.252.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.252.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             2 193 litai

4.252.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.252.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.252.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                               2 193 litai

4.252.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.252.4.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                      298 litai

4.252.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             39 593 litai

4.252.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.252.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.252.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             21 453 litai“.

1.82. Išdėstyti 4.253 punktą taip:

4.253. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami

veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar

klinikinių tyrimų rezultatai:

4 253.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.253.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.253.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             17 703 litai

4.253.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.253.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.253.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              2 193 litai

4.253.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.253.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.253.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              2 193 litai

4.253.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.253.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.253.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             39 593 litai

4.253.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.253.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.253.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             21 453 litai“.

1.83. Išdėstyti 4.254 punktą taip:

4.254. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir

klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius,

kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato,

kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos

ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip

aštuonerius metus, generinis preparatas:

4 254.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.254.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.254.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             10 172 litai

4.254.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.254.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.254.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              1 190 litų

4.254.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.254.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.254.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                               1 190 litų

4.254.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.254.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.254.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             28 016 litų

4.254.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.254.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                  298 litai

4.254.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             14 871 litas“.

1.84. Išdėstyti 4.255 punktą taip:

4.255. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio

preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia

panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato,

kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę

ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą,

registravimo byloje pateiktus farmacinius,

ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

4 255.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.255.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.255.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            10 172 litai

4.255.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.255.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.255.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             1 335 litai

4.255.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.255.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.255.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            1 335 litai

4.255.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.255.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.255.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            28 016 litų

4.255.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.255.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.255.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            14 871 litas“.

1.85. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

4.256. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška

pateikiama kartu su tos pačios veikliosios

medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos

farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

4 256.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.256.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.256.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              3 270 litų

4.256.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.256.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.256.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                                 545 litai

4.256.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.256.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.256.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                                 545 litai

4.256.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.256.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.256.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              5 808 litai

4.256.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.256.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.256.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              3 327 litai“.

1.86. Išdėstyti 4.257 punktą taip:

4.257. paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros

teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama

paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato

rinkodaros pažymėjimą:

4.257.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.257.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                      298 litai

4.257.1.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              8 176 litai

4.257.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                                 

4.257.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.257.2.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              1 098 litai

4.257.3.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.257.3.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.257.3.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              1 098 litai

4.257.4.         kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.257.4.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.257.4.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                             28 016 litų

4.257.5.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.257.5.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.257.5.2.      kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                              8 470 litų“.

1.87. Išdėstyti 4.258 punktą taip:

4.258. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių

vaistinių preparatų registravimo procedūra:

4 258.1.         kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.1.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.258.1.2.      kokybės ir informacijos ekspertizę                                         2 470 litų

4.258.2.         kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.258.2.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                 298 litai

4.258.2.2.      kokybės ir informacijos ekspertizę                                           626 litai

4.258.3.  kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.258.3.1.        pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.258.3.2.        kokybės ir informacijos ekspertizę                                         626 litai

4.258.4.  kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.258.4.1.        pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.258.4.2.        kokybės ir informacijos ekspertizę                                      6 302 litai

4.258.5.  kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.258.5.1.        pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.258.5.2.        kokybės ir informacijos ekspertizę                                       2 856 litai

4.258.6.  paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių

vaistinių preparatų registravimo procedūra ir paraiška

pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos,

tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės

formos vaistinio preparato paraiška:

4 258.6.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.6.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.258.6.1.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                       1 245 litai

4.258.6.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                               

4.258.6.2.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.258.6.2.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                         333 litai

4.258.6.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.258.6.3.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.258.6.3.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                         333 litai

4.258.6.4.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                               

4.258.6.4.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.258.6.4.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                      1 766 litai

4.258.6.5.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.258.6.5.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.258.6.5.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                      3 198 litai

4.258.7.  paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu

pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

taip pat registracijos pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma

supaprastinta homeopatinių vaistinių

preparatų registravimo procedūra ir pateikiama

paraiška papildyti registruoto vaistinio

preparato registracijos pažymėjimą:

4 258.7.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.7.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.258.7.1.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                      1 721 litas

4.258.7.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                               

4.258.7.2.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.258.7.2.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                         412 litų

4.258.7.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.258.7.3.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.258.7.3.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                         412 litų

4.258.7.4.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                               

4.258.7.4.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.258.7.4.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                      2 153 litai

4.258.7.5.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.258.7.5.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.258.7.5.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                      4 576 litai“.

1.88. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

4.259.             paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių

vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal

specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių

preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

4.259.1.  pirminę ekspertizę (validaciją)                                                        298 litai

4.259.2.  kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            3 764 litai

4.259.3.  paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu

pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės

pažymos išdavimą, kai taikoma speciali

homeopatinių vaistinių preparatų registravimo

procedūra pagal specifinius nacionalinius

homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir

klinikinių tyrimų reikalavimus:

4.259.3.1.        pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.259.3.2.        kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            1 245 litai

4.259.4.  paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu

pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

taip pat registracijos pažymėjimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali

homeopatinių vaistinių preparatų registravimo

procedūra pagal specifinius nacionalinius

homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir

klinikinių tyrimų reikalavimus ir pateikiama

paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą:

4.259.4.1.        pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.259.4.2.        kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos

ekspertizę                                                                            2 427 litai“.

1.89. Išdėstyti 4.2510 punktą taip:

4.2510.  paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių

augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra

arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA)

Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP)

monografija:

4 2510.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.1.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.2510.1.2.       kokybės ir informacijos ekspertizę                                      3 764 litai

4.2510.2. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:                                                               

4.2510.2.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.2510.2.2.       kokybės ir informacijos ekspertizę                                         769 litai

4.2510.3. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2510.3.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                              298 litai

4.2510.3.2.       kokybės ir informacijos ekspertizę                                         769 litai

4.2510.4. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2510.4.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.2510.4.2.       kokybės ir informacijos ekspertizę                                    28 016 litų

4.2510.5. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.2510.5.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                               298 litai

4.2510.5.2.       kokybės ir informacijos ekspertizę                                      4 119 litų

4.2510.6. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių

augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra

ir paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios

medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos

farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

4 2510.6.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.6.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.2510.6.1.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                      1 747 litai

4.2510.6.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.2510.6.2.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.2510.6.2.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                         415 litų

4.2510.6.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2510.6.3.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.2510.6.3.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                         415 litų

4.2510.6.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.2510.6.4.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               151 litas

4.2510.6.4.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                      2 182 litai

4.2510.7. paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių

augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra

ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio

preparato registracijos pažymėjimą:

4 2510.7.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.7.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.2510.7.1.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                      2 441 litas

4.2510.7.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip pripažįstanti Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.2510.7.2.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.2510.7.2.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                         589 litai

4.2510.7.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2510.7.3.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.2510.7.3.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                         589 litai

4.2510.7.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo

procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja

kaip referencinė Europos ekonominės

erdvės valstybė:

4.2510.7.4.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                               214 litų

4.2510.7.4.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                         3 127 litai

4.2510.8. už poregistracinio vaistinio preparato saugumo

tyrimo protokolo ekspertizę                                                   978 litai“.

1.90. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

4.321.   laikinojo leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti

Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas:

4.321.1.  išdavimą                                                                                          160 litų

4.321.2.  dublikato išdavimą                                                                            87 litai“.

1.91. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

4.322.             laikinojo leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir

vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas,

susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu:

4.322.1.  išdavimą                                                                                          160 litų

4.322.2.  dublikato išdavimą                                                                            87 litai“.

1.92. Išdėstyti 4.3211 punktą taip:

4.3211.  laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti,

remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų

atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti),

atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą,

saugoti) radioaktyviąsias atliekas:

4.3211.1. išdavimą                                                                                          380 litų

4.3211.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 101 litas“.

1.93. Išdėstyti 4.3212 punktą taip:

4.3212.  laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltinius:

4.3212.1. išdavimą                                                                                          262 litai

4.3212.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 101 litas“.

1.94. Išdėstyti 4.3213 punktą taip:

4.3213.  laikinojo leidimo prekiauti jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltiniais:

4.3213.1. išdavimą                                                                                          262 litai

4.3213.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 101 litas“.

1.95. Išdėstyti 4.3214 punktą taip:

4.3214.  laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas

ir (ar) radioaktyviąsias atliekas:

4.3214.1. išdavimą                                                                                          262 litai

4.3214.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 101 litas“.

1.96. Išdėstyti 4.3215 punktą taip:

4.3215.  laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios

spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį

licenciją:

4.3215.1. išdavimą                                                                                          262 litai

4.3215.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 101 litas“.

1.97. Išdėstyti 4.46 punktą taip:

4.46.              keramikos vaiskumo nustatymą, granuliometrinę

analizę, putojančio gėrimo perteklinio slėgio

nustatymą afrometru, grūdų hektolitro masės

nustatymą, siūlų ilginio tankio (tex) nustatymą,

naftos produktų distiliavimą atmosferos

slėgyje (rankinį distiliavimą), vandens kiekio naftos

produktuose nustatymą distiliavimo metodu                         27 litai“.

1.98. Išdėstyti 4.55 punktą taip:

4.55.              muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino:

4.55.1.             teorinės dalies laikymą                                                          140 litų

4.55.2.             praktinės dalies laikymą                                                         160 litų“.

1.99. Išdėstyti 4.89 punktą taip:

4.89.              leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš

jos gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar

žūklės objektams, jų dalis ir gaminius iš jų:

4.89.1.             išdavimą                                                                                  60 litų

4.89.2.             dublikato išdavimą                                                                  30 litų“.

1.100. Išdėstyti 4.90 punktą taip:

4.90.              leidimo prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais:

4.90.1.             išdavimą                                                                                  40 litų

4.90.2.             dublikato išdavimą                                                                 10 litų“.

1.101. Išdėstyti 4.91 punktą taip:

4.91.              leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš

jos saugomų rūšių augalus:

4.91.1.             išdavimą                                                                                  60 litų

4.91.2.             dublikato išdavimą                                                                 30 litų“.

1.102. Išdėstyti 4.92 punktą taip:

4.92.              leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis

ir gaminiais:

4.92.1.             išdavimą                                                                                  40 litų

4.92.2.             dublikato išdavimą                                                                 10 litų“.

1.103. Išdėstyti 4.921 punktą taip:

4.921.             2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB)

Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos

reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės

faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų

prekybą įgyvendinimo taisykles, nustatyto dokumento

(leidimo, sertifikato, etiketės ir kito):

4.921.1.           išdavimą                                                                                 160 litų

4.921.2.           dublikato išdavimą                                                                 30 litų“.

1.104. Išdėstyti 4.922.2 punktą taip:

4.922.2.   dublikato išdavimą                                                                        30 litų“.

1.105. Išdėstyti 4.923.2 punktą taip:

4.923.2.   dublikato išdavimą                                                                        30 litų“.

1.106. Papildyti 4.927 punktu:

4.927.             specialiosios žvejybos vidaus vandenyse

leidimo:

4.927.1.           išdavimą                                                                                  92 litai

4.927.2.           patikslinimą (papildymą) arba dublikato išdavimą                 30 litų“.

1.107. Išdėstyti 4.2152 punktą taip:

4.2152.           mažojo laivo, kurio ilgis iki 10 m, pramoginio ir

asmeninio laivo techninės apžiūros akto

dublikato išdavimą                                                                 5 litai“.

1.108. Išdėstyti 4. 2431 punktą taip:

4.2431.           nekomercinių mažųjų, pramoginių arba sportinių

laivų prieplaukų pirminę, kasmetinę, neeilinę

techninę apžiūrą ir akto surašymą                                           45 litai“.

1.109. Išdėstyti 4. 246 punktą taip:

4.246.            mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų

techninę apžiūrą ir akto surašymą:

4.246.1.           kai variklio galingumas iki 22 kW (30AG)                             65 litai

4.246.2.    kai variklio galingumas nuo 23 iki

74 kW (31 iki 100 AG)                                                           95 litai

4.246.3.           kai variklio galingumas nuo 75 iki

110 kW (100 AG iki 150 AG)                                              125 litai

4.246.4.           kai variklio galingumas daugiau

kaip 110 kW (daugiau kaip 150 AG)                                   165 litai“.

1.110. Pripažinti netekusiu galios 4.247 punktą.

1.111. Pripažinti netekusiu galios 4.248 punktą.

1.112. Pripažinti netekusiu galios 4.2481 punktą.

1.113. Pripažinti netekusiu galios 4.2511 punktą.

1.114. Pripažinti netekusiu galios 4.2512 punktą.

1.115. Pripažinti netekusiu galios 4.2513 punktą.

1.116. Pripažinti netekusiu galios 4.2514 punktą.

1.117. Pripažinti netekusiu galios 4.2515 punktą.

1.118. Pripažinti netekusiu galios 4.2516 punktą.

1.119. Pripažinti netekusiu galios 4.2517 punktą.

1.120. Papildyti 4.25115 punktu:

4.25115.  leidimo verstis krovinių vežimu krovininiais

vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos

ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais:

4.25115.1. išdavimą                                                                                        285 litai

4.25115.2. patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą                                65 litai“.

1.121. Išdėstyti 4.2571 punktą taip:

4.2571.           paraiškos gauti leidimą teikti reguliarias paslaugas

(teikti neliberalizuotas specialiąsias reguliarias

paslaugas) tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais

tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009

dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo

tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais

rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)

Nr. 561/2006 nuostatas, pratęsti leidimo galiojimo

terminą, pakeisti sąlygas, pagal kurias leidime

nurodytos paslaugos turi būti teikiamos,

nagrinėjimą                                                                             40 litų“.

1.122. Išdėstyti 4.2572 punktą taip:

4.2572.           vieno leidimo teikti reguliarias paslaugas

(teikti neliberalizuotas specialiąsias reguliarias

paslaugas) tolimojo susisiekimo ir miesto

autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m.

spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų

patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo

susisiekimo ir miesto autobusais rinką

taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)

Nr. 561/2006 nuostatas išdavimą                                           10 litų“.

1.123. Pripažinti netekusiu galios 4.2601 punktą.

1.124. Išdėstyti 4.2701 punktą taip:

4.2701.           keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto

autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita

veiklos pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)

Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į

tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo

ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies

keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006

nuostatas liudijimo išdavimą                                                  85 litai“.

1.125. Pripažinti netekusiu galios 4.2723 punktą.

1.126. Papildyti 4.28214 punktu:

4.28214.  transporto priemonės Europos Bendrijos tipo

patvirtinimo:

4.28214.1. liudijimo išdavimą                                                                      2 200 litų

4.28214.2. praplėtimo liudijimo išdavimą                                                    1 500 litų

4.28214.3. nuolatinio tikrinimo priemonių ataskaitą                                    1 100 litų“.

1.127. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

4.2856.           saugos sertifikato A dalies:

4.2856.1.  išdavimą                                                                                         817 litų

4.2856.2. pakeitimą                                                                                        84 litai

4.2856.3. atnaujinimą                                                                                   817 litų“.

1.128. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

4.2859.           saugos sertifikato B dalies:

4.2859.1.  išdavimą                                                                                        442 litai

4.2859.2.  pakeitimą                                                                                       93 litai

4.2859.3.  atnaujinimą                                                                                   442 litai“.

1.129. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

4.28512.  įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos

srityje A dalies:

4.28512.1. išdavimą                                                                                        818 litų

4.28512.2. pakeitimą                                                                                       86 litai

4.28512.3. atnaujinimą                                                                                   818 litų“.

1.130. Pripažinti netekusiu galios 4. 28540 punktą.

1.131. Pripažinti netekusiu galios 4.28541 punktą.

1.132. Pripažinti netekusiu galios 4.28542 punktą.

1.133. Pripažinti netekusiu galios 4.28543 punktą.

1.134. Pripažinti netekusiu galios 4.28544 punktą.

1.135. Pripažinti netekusiu galios 4.28545 punktą.

1.136. Pripažinti netekusiu galios 4.28546 punktą.

1.137. Pripažinti netekusiu galios 4.28547 punktą.

1.138. Išdėstyti 4.28549 punktą taip:

4.28549.  įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos

srityje B dalies:

4.28549.1. išdavimą                                                                                        443 litai

4.28549.2. pakeitimą                                                                                       86 litai

4.28549.3. atnaujinimą                                                                                   443 litai“.

1.139. Išdėstyti 4.28550 punktą taip:

4.28550.  leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje

transeuropinės geležinkelių sistemos

struktūrinius posistemius:

4.28550.1. išdavimą                                                                                        783 litai

4.28550.2. pakeitimą                                                                                       51 litas

4.28550.3. dublikato išdavimą                                                                        51 litas“.

1.140. Pripažinti netekusiu galios 4.28551 punktą.

1.141. Pripažinti netekusiu galios 4.28552 punktą.

1.142. Išdėstyti 4.28553 punktą taip:

4.28553.  leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės

pakeistus geležinkelių riedmenis:

4.28553.1. išdavimą                                                                                        570 litų

4.28553.2. pakeitimą                                                                                       51 litas

4.28553.3. dublikato išdavimą                                                                        51 litas“.

1.143. Pripažinti netekusiu galios 4.28554 punktą.

1.144. Pripažinti netekusiu galios 4.28555 punktą.

1.145. Išdėstyti 4.28556 punktą taip:

4.28556.  laikino leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš

esmės pakeistus geležinkelių riedmenis

išdavimą                                                                                 570 litų“.

1.146. Išdėstyti 4.28557 punktą taip:

4.28557.  laikino leidimo pradėti naudoti Lietuvos

Respublikoje transeuropinės geležinkelių

sistemos struktūrinius posistemius išdavimą                          783 litai“.

1.147. Išdėstyti 4.28560 punktą taip:

4.28560.  psichologo, atliekančio profesinį psichologinį

asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto

pažymėjimą, vertinimą, pripažinimo pažymėjimo:

4.28560.1. išdavimą                                                                                         59 litai

4.28560.2. pakeitimą                                                                                       13 litų“.

1.148. Išdėstyti 4.28561 punktą taip:

4.28561.  traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo

pažymėjimo:

4.28561.1. išdavimą                                                                                        235 litai

4.28561.2. pakeitimą                                                                                       17 litų“.

1.149. Išdėstyti 4.28562 punktą taip:

4.28562.  traukinio mašinisto pažymėjimo:

4.28562.1. išdavimą                                                                                        205 litai

4.28562.2. pakeitimą                                                                                      185 litai

4.28562.3. dublikato išdavimą                                                                       184 litai“.

1.150. Išdėstyti 4.28563 punktą taip:

4.28563.  traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo

pažymėjimo:

4.28563.1. išdavimą                                                                                        131 litas

4.28563.2. pakeitimą                                                                                      119 litų“.

1.151. Išdėstyti 4.28564 punktą taip:

4.28564.  prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikato:

4.28564.1. išdavimą                                                                                        274 litai

4.28564.2. pakeitimą                                                                                       18 litų“.

1.152. Pripažinti netekusiu galios 4.291 punktą.

1.153. Pripažinti netekusiu galios 4.2911 punktą.

1.154. Pripažinti netekusiu galios 4.2912 punktą.

1.155. Pripažinti netekusiu galios 4.292 punktą.

1.156. Įrašyti po 4.2923 punkto vietoj pastraipos „Valstybinio turizmo departamento“ pastraipą „Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos“.

1.157. Išdėstyti 4.295 punktą taip:

4.295.            valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veiklos

įvertinimą:

4.295.1.           suteikiant veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį

veterinarinį patvirtinimą                                                         104 litai

4.295.2.           pratęsiant laikinąjį veterinarinį patvirtinimą /

suteikiant veterinarinį patvirtinimą po laikinojo

veterinarinio patvirtinimo suteikimo                                       64 litai“.

1.158. Išdėstyti 4.2951 punktą taip:

4.2951.           veterinarinių vaistų registravimą, perregistravimą

ir sąrankų duomenų keitimus, biocidų autorizavimą

ar registravimą, autorizacijos ar registracijos

atnaujinimą ir sąrankų duomenų keitimus:

4.2951.1.  veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jį

registruoja pagal nacionalinę procedūrą:

4.2951.1.1.      registravimą                                                                        4 142 litai

4.2951.1.2.      registravimą, kai teikiama paraiška registruoti tos

pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo

ir (arba) kitos farmacinės formos, ir (arba)

kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį vaistą                2 072 litai

4.2951.1.3.      perregistravimą                                                                   2 072 litai

4.2951.2.  veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jį

registruoja pagal decentralizuotą ar savitarpio

pripažinimo procedūrą kaip referencinė valstybė:

4.2951.2.1.      registravimą                                                                        5 180 litų

4.2951.2.2.      registravimą, kai teikiama paraiška registruoti

tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito

stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos,

ir (arba) kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį

vaistą                                                                                   2 590 litų

4.2951.2.3.      perregistravimą                                                                   2 590 litų

4.2951.3.  veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika

jį registruoja pagal decentralizuotą ar

savitarpio pripažinimo procedūrą kaip

suinteresuota valstybė:

4.2951.3.1.      registravimą                                                                        2 590 litų

4.2951.3.2.      registravimą, kai teikiama paraiška registruoti

tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito

stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos,

ir (arba) kitos paskirties gyvūnų rūšies veterinarinį

vaistą                                                                                   1 295 litai

4.2951.3.3.      perregistravimą                                                                   1 295 litai

4.2951.4.  veterinarinio vaisto sąrankos duomenų IA tipo

keitimą                                                                                   414 litų

4.2951.5.  veterinarinio vaisto sąrankos duomenų IB tipo

keitimą                                                                                   525 litai

4.2951.6.  veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo

keitimą                                                                                1 656 litai

4.2951.7.  kiekvieno papildomo veterinarinio vaisto, kai

teikiama bendra keliems veterinariniams

vaistams paraiška, sąrankos duomenų keitimą                        45 litai

4.2951.8.  homeopatinio veterinarinio vaisto:

4.2951.8.1.      kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

4.2951.8.1.1.   registravimą                                                                        1 656 litai

4.2951.8.1.2.      perregistravimą                                                                    828 litai

4.2951.8.2.         kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

4.2951.8.2.1.      registravimą                                                                      1 242 litai

4.2951.8.2.2.      perregistravimą                                                                    622 litai

4.2951.9.         retųjų veterinarinių vaistų:

4.2951.9.1.         registravimą                                                                         504 litai

4.2951.9.2.         perregistravimą                                                                    252 litai

4.2951.10.          biocidų (veterinarinės higienos biocidų, maisto

ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų

antiseptikų, rodenticidų, insekticidų, akaracidų

ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų

ir atraktantų):

4.2951.10.1.       autorizavimą ar registravimą                                            1 420 litų

4.2951.10.2.       autorizacijos ar registracijos atnaujinimą                             710 litų

4.2951.10.3.       sąrankos duomenų keitimą                                                  330 litų“.

1.159. Išdėstyti 4.2952.10 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.2952.10.      išpjaustymo įmonėse pagamintos mėsos valstybinę

veterinarinę kontrolę:“.

1.160. Išdėstyti 4.2952.10.1 punktą taip:

4.2952.10.1.   1 tonos jautienos, veršienos, kiaulienos,

neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo

pažymos išdavimą                                                                 7 litai“.

1.161. Išdėstyti 4.2953 punktą taip:

4.2953.             gyvūnų sveikatos ir judėjimo kontrolę:

4.2953.1.         gyvūnų siuntos tikrinimą:

4.2953.1.1.         vidaus prekybos ir (ar) eksporto sertifikato

išdavimą                                                                              100 litų

4.2953.1.2.      veterinarijos sertifikato išdavimą nekomerciniais

tikslais (kelionė su šeimininku) gabenant

gyvūnus augintinius                                                                25 litai

4.2953.2.  leidimo organizuoti renginį su gyvūnais išdavimą                       100 litų“.

1.162. Pripažinti netekusiu galios 4.2957.3 punktą.

1.163. Pripažinti netekusiu galios 4.2957.4 punktą.

1.164. Išdėstyti 4.2958.1 punktą taip:

4.2958.1. gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos,

už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę

gyvūninius produktus ir pašarus siunčiantys

ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą

pagal 4.2952 punktą, siuntos tikrinimą ir

sertifikavimą                                                                           30 litų“.

1.165. Papildyti 4.29511 punktu:

4.29511.  veterinarinių vaistų gamintojų, importuotojų

įvertinimą ir veterinarinių vaistų geros

gamybos praktikos pažymėjimo:

4.29511.1. išdavimą                                                                                        601 litas

4.29511.2. papildymą, patikslinimą, kai atliekamas veiklos

vietos tikrinimas                                                                     301 litas“.

1.166. Papildyti 4.29512 punktu:

4.29512.  leidimo laikinai įvežti ir (ar) platinti ir (ar)

naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotą

veterinarinį vaistą išdavimą                                                    84 litai“.

1.167. Papildyti 4.29513 punktu:

4.29513.  už laisvojo sandėlio, muitinės sandėlio ar laikinojo

prekių saugojimo sandėlio įvertinimą ir leidimo

laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose,

laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo

ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus

Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų

neatitinkančius gyvūninius produktus:

4.29513.1. išdavimą                                                                                        104 litai

4.29513.2. pakeitimą, papildymą, kai atliekamas veiklos vietos

tikrinimas                                                                                64 litai“.

1.168. Išdėstyti 4.2961 punktą taip:

4.2961.           ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą

pašarų priedus, patvirtinimą                                                   682 litai“.

1.169. Išdėstyti 4.2962 punktą taip:

4.2962.           ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą

didmenomis, patvirtinimą                                                      439 litai“.

1.170. Išdėstyti 4.2963 punktą taip:

4.2963.           ūkio subjektų, tiekiančių pašarų priedus į apyvartą

mažmenomis, patvirtinimą                                                     299 litai“.

1.171. Išdėstyti 4.2964 punktą taip:

4.2964.           ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą

premiksus, patvirtinimą                                                          581 litas“.

1.172. Išdėstyti 4.2965 punktą taip:

4.2965.           ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus

didmenomis, patvirtinimą                                                      496 litai“.

1.173. Išdėstyti 4.2966 punktą taip:

4.2966.           ūkio subjektų, tiekiančių į apyvartą premiksus

mažmenomis, patvirtinimą                                                     358 litai“.

1.174. Išdėstyti 4.2967 punktą taip:

4.2967.           ūkio subjektų, gaminančių ir tiekiančių į apyvartą

kombinuotuosius pašarus, patvirtinimą                                  528 litai“.

1.175. Išdėstyti 4.2968punktą taip:

4.2968.           ūkio subjektų, gaminančių kombinuotuosius

pašarus savo reikmėms, patvirtinimą                                     274 litai“.

1.176. Išdėstyti 4.30247 punktą taip:

4.30247.  licencinės sutarties, suteikiančios teisę asmeniui

Lietuvoje dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos

augalo veislės dauginamąją medžiagą,

įregistravimą                                                                           20 litų“.

1.177. Papildyti 4.3245 punktu:

4.3245.           augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimo:

4.3245.1.  išdavimą                                                                                         10 litų

4.3245.2.  dublikato išdavimą                                                                          7 litai“.

1.178. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

4.325.            leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                      2 968 litai“.

1.179. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

4.326.            leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                            2 968 litai“.

1.180. Išdėstyti 4.327 punktą taip:

4.327.            leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą            2 968 litai“.

1.181. Išdėstyti 4.3271.1 punktą taip:

4.3271.1. leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų

punktą išdavimą                                                                    838 litai“.

1.182. Išdėstyti 4.3272 punktą taip:

4.3272.           lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                   1 854 litai“.

1.183. Išdėstyti 4.3273 punktą taip:

4.3273.           lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir

(ar) papildymų patvirtinimą                                                  952 litai“.

1.184. Išdėstyti 4.3274 punktą taip:

4.3274.           loterijų taisyklių suderinimą                                               1 219 litų“.

1.185. Išdėstyti 4.3275 punktą taip:

4.3275.           loterijos taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų

suderinimą                                                                            624 litai“.

1.186. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

4.328.            leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba

lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą               891 litas“.

1.187. Išdėstyti 4.3281 punktą taip:

4.3281.           lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo

įrenginių registre                                                                    18 litų“.

1.188. Išdėstyti 4.3282 punktą taip:

4.3282.           Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų

pakeitimą ar papildymą                                                          13 litų“.

1.189. Papildyti 4.3284 punktu:

4.3284.           leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną

arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai

leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami

į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje

pačioje lošimo organizavimo vietoje                                     154 litai“.

1.190. Papildyti 4.3285 punktu:

4.3285.           lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo

įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių

registre                                                                                    35 litai“.

1.191. Pripažinti netekusiu galios 4.3381 punktą.

1.192. Pripažinti netekusiu galios 4.445 punktą.

1.193. Išdėstyti 4.448 punktą taip:

4.448.            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias

paslaugas, esant vienos rūšies veiklai,

atestavimą                                                                              120 litų“.

1.194. Išdėstyti 4.449 punktą taip:

4.449.            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias

paslaugas, esant 2 rūšių veiklai, atestavimą                           130 litų“.

1.195. Išdėstyti 4.450 punktą taip:

4.450.            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias

paslaugas, esant 3 rūšių veiklai, atestavimą                           140 litų“.

1.196. Išdėstyti 4.451 punktą taip:

4.451.            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias

paslaugas, esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimą          150 litų“.

1.197. Išdėstyti 4.452.3 punktą taip:

4.452.3.  mokymo proceso patikrinimą                                                        500 litų“.

1.198. Pripažinti netekusiu galios 4.452.6 punktą.

1.199. Įrašyti po 4.454 punkto vietoj pastraipos „Kultūros ministerijos“ pastraipą „Kultūros ministerijos ir jos įstaigų“.

1.200. Išdėstyti 4.493 punktą taip:

4.493.            sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų

registre atidarymą                                                                  300 litų“.

1.201. Papildyti 4.4951 punktu:

4.4951.    leidimo naudoti laivo ar orlaivio radijo stotį išdavimą                  19 litų“.

1.202. Papildyti 4.4952 punktu:

4.4952.           leidimo, laikino leidimo, pataisyto leidimo

vykdyti radijo mėgėjų veiklą išdavimą                                   10 litų“.

1.203. Išdėstyti 4.496 punktą taip:

4.496.            branduolinės saugos srities veiklos leidimų

išdavimą:

4.496.1.           pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į

branduolinės (atominės) elektrinės,

branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko, neenergetinio branduolinio

reaktoriaus aikštelę:

4.496.1.1. kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo

22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas                          22 692 litai

4.496.1.2. kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte,

turėtojas                                                                            270 000 litų

4.496.2.           įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro

ciklo medžiagas į branduolinės energetikos

objekto, išskyrus branduolinės (atominės)

elektrinės energijos bloką ir neenergetinį

branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą

kartą atlikti bandymus naudojant branduolines

ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas

šiuose branduolinės energetikos objektuose                     135 900 litų

4.496.3.           atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės

energijos bloko arba neenergetinio branduolinio

reaktoriaus paleidimą                                                        270 000 litų

4.496.4.           pradėti pramoninį branduolinės energetikos

objekto eksploatavimą:

4.496.4.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                           270 000 litų

4.496.4.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės)

elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau

blokų branduolinės (atominės) elektrinės                         270 000 litų

4.496.4.3. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                    180 762 litai

4.496.4.4. branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         27 218 litų

4.496.4.5. branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          66 007 litai

4.496.4.6. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          47 146 litai

4.496.4.7. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                               49 624 litai

4.496.4.8. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą

ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                     43 592 litai

4.496.5.           paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                65 007 litai

4.496.6.           vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu)

radioaktyviąsias atliekas, susidariusias

branduolinio kuro ciklo metu                                              8 351 litas

4.496.7.           vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą

branduolinį kurą                                                                  8 351 litas“.

1.204. Išdėstyti 4.497 punktą taip:

4.497.            nurodytų 4.496.1–4.496.5 punktuose leidimų

sąlygų pakeitimą leidimo turėtojo prašymu:

4.497.1.           pasikeitus leidimo turėtojo rekvizitams                                   169 litai

4.497.2.           siekiant atlikti branduolinės energetikos objekto

modifikacijas, išskyrus modifikaciją, kuri

atliekama siekiant vykdyti išmontavimo darbus                  1 052 litai

4.497.3.           pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto

gyvavimo etapą                                                                   60 840 litų

4.497.4.           siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                 17 250 litų

4.497.5.           jeigu leidimo turėtojas reorganizuojamas                             3 429 litai“.

1.205. Išdėstyti 4.498 punktą taip:

4.498.            leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti

Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas,

kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija:

4.498.1.           išdavimą                                                                               3 637 litai

4.498.2.           dublikato išdavimą                                                                 107 litai“.

1.206. Išdėstyti 4.499 punktą taip:

4.499.            laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti,

prižiūrėti, remontuoti, perdirbti

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar)

tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų

apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti),

atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų

apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurį išduoda Valstybinė atominės

energetikos saugos inspekcija:

4.499.1.           išdavimą                                                                               1 450 litų

4.499.2.           patikslinimą ar dublikato išdavimą                                         107 litai“.

1.207. Išdėstyti 4.500 punktą taip:

4.500.            laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:

4.500.1.           išdavimą                                                                               1 450 litų

4.500.2.           patikslinimą ar dublikato išdavimą                                         107 litai“.

1.208. Išdėstyti 4.501 punktą taip:

4.501.            laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos

objekte:

4.501.1.           išdavimą                                                                               1 450 litų

4.501.2.           patikslinimą ar dublikato išdavimą                                         107 litai“.

1.209. Išdėstyti 4.502 punktą taip:

4.502.            saugos analizės ir pagrindimo dokumentų

derinimą:

4.502.1.           branduolinės energetikos objekto statybos

vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimą:

4.502.1.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba vieno bloko branduolinės

(atominės) elektrinės                                                         267 852 litai

4.502.1.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės)

elektrinės energijos blokų arba dviejų

ar daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                           208 532 litai

4.502.1.3. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                    124 638 litai

4.502.1.4. branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         469 861 litas

4.502.1.5. branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          69 861 litas

4.502.1.6. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          69 861 litas

4.502.1.7. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                              260 431 litas

4.502.1.8. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą

ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                     69 861 litas

4.502.2.           periodinės branduolinės energetikos

objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimą:

4.502.2.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko                                                                                 270 000 litų

4.502.2.2. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                    270 000 litų

4.502.2.3. branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          64 573 litai

4.502.2.4. branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                          69 146 litai

4.502.2.5. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          58 844 litai

4.502.2.6. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                               73 304 litai

4.502.2.7. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                        75 153 litai

4.502.3.           branduolinės energetikos objekto pirmos

kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių

dokumentų derinimą                                                          48 411 litų

4.502.4.           branduolinės energetikos objekto antros

kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių

dokumentų derinimą                                                          42 403 litai

4.502.5.           branduolinės energetikos objekto trečios

kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių

dokumentų derinimą                                                           2 268 litai

4.502.6.           branduolinės energetikos objekto ketvirtos

kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių

dokumentų derinimą                                                              349 litai

4.502.7.           branduolinės energetikos objekto penktos

kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių

dokumentų derinimą                                                           6 521 litas

4.502.8.    branduolinės energetikos objekto pripažinimo

tinkamu eksploatuoti programos derinimą:

4.502.8.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko          192 172 litai

4.502.8.2.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                             135 805 litai

4.502.8.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          47 858 litai

4.502.8.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          55 587 litai

4.502.8.5. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          51 927 litai

4.502.8.6. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                              56 271 litas

4.502.8.7. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą

ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                     60 379 litai

4.502.9.           nenumatytiems projekte bandymams atlikti,

kitokiems nukrypimams nuo branduolinės

energetikos objekto projekto įgyvendinti

atliekamos saugos pagrindimo dokumentų

derinimą                                                                             36 376 litai

4.502.10.  atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką

plano derinimą                                                                    1 102 litai

4.502.11.  priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno

uždarymo programos derinimą                                         20 863 litai

4.502.12.  branduolinės energetikos objekto suskirstymo į

apsaugos zonas analizės derinimą:

4.502.12.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba vieno bloko branduolinės

(atominės) elektrinės                                                         13 709 litai

4.502.12.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės)

elektrinės energijos blokų arba dviejų ar

daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                            14 916 litų

4.502.12.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                             11 295 litai

4.502.12.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                           9 214 litų

4.502.12.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          11 295 litai

4.502.12.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                           9 214 litų

4.502.12.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                         9 214 litų

4.502.12.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą

ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                    11 051 litas

4.502.13.  atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo

plano derinimą:

4.502.13.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba vieno bloko branduolinės

(atominės) elektrinės                                                         12 121 litas

4.502.13.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės)

elektrinės energijos blokų arba dviejų ar

daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                            12 121 litas

4.502.13.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                             12 121 litas

4.502.13.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         12 121 litas

4.502.13.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         12 121 litas

4.502.13.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         12 121 litas

4.502.13.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                       12 121 litas

4.502.13.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                        12 121 litas

4.502.13.9.      veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio

kuro ciklo medžiagas ir vežti branduolines ir

daliąsias medžiagas, nurodytas Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo

1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                         10 360 litų

4.502.13.10.    veiklai, kuriai išduota licencija Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo

1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir

naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir

daliąsias medžiagas                                                            10 360 litų

4.502.14.  branduolinio energetikos objekto techninės

specifikacijos derinimą:

4.502.14.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos

bloko arba vieno bloko branduolinės

(atominės) elektrinės                                                         154 054 litai

4.502.14.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės)

elektrinės energijos blokų arba dviejų ar

daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                           158 561 litas

4.502.14.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                             107 148 litai

4.502.14.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus

branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                          34 488 litai

4.502.14.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         44 164 litai

4.502.14.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje

saugomas panaudotas branduolinis kuras                         44 583 litai

4.502.14.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                       36 861 litas

4.502.14.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą

ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                     44 003 litai“.

1.210. Papildyti pastraipa „Turto vertinimo priežiūros tarnybos“ (po 4.507 punkto) ir šiais 4.508–4.513 punktais:

„Turto vertinimo priežiūros tarnybos

4.508.              egzamino turto arba verslo vertintojo asistento

kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą                                 324 litai

4.509.              egzamino turto arba verslo vertintojo kvalifikacijai

įgyti ar patikrinti laikymą                                                       486 litai

4.510.              egzamino turto arba verslo vertintojo eksperto

kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą                                 720 litų

4.511.              turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos

pažymėjimo išdavimą                                                             83 litai

4.512.              įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo

veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą

pažymėjimo išdavimą                                                             91 litas

4.513.              turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo

pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011,

Nr. 86-4139) nustatytiems reikalavimams

nustatymą pagal pareiškėjo (kuriam įstatymuose

nėra nustatyta pareigos naudoti turto arba verslo

vertinimo ataskaitą, nustačius jos atitiktį nurodytiems

reikalavimams) paklausimą                                                    583 litai“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 10-356) nuostatas, kiek tai susiję su valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių 4.445 ir 4.452.6 punktais;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 57-2551) 1 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2796) 1.39 punktą;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3482) 2 punktą;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 41 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-244) 2 punktą ir 4 punkto nuostatas, kiek tai susiję su valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių 3.702, 3.703, 3.704 ir 3.705 punktais;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 410 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1944) 1.4 ir 1.5 punktus;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 809 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3784) 5 punktą;

2.8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 148-5364) 1.2 punkto nuostatas, kiek tai susiję su valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių 4.2957.3 ir 4.2957.4 punktais;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-379) 2 ir 3 punktus;

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1215 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 135-4856) 5 ir 6 punktus;

2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 270 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1127) 1 punktą;

2.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2715) 1.26, 1.27, 1.30–1.33, 1.85, 1.86 ir 1.109 punktus;

2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3731) 55 ir 56 punktus;

2.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 339 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1584) 1 punkto trečiąją ir ketvirtąją pastraipas, 2 punktą;

2.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2847) 1.20, 1.21, 1.24–1.27, 1.100–1.102, 1.151–1.158 punktus;

2.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.23 ir 1.4.75 punktus;

2.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 1.44–1.59, 1.156, 1.157, 1.196–1.203 ir 1.208–1.210 punktus;

2.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 109-4629) 1.79, 1.86, 1.87, 1.89 ir 1.90 punktus;

2.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1697 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 153-6924) 3–18 punktus;

2.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 65-3234) 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 ir 1.99–1.102 punktus;

2.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4012) 1.1.21, 1.1.22, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.28–1.1.43, 1.1.115, 1.1.140–1.1.147, 1.1.151, 1.1.152, 1.1.154 ir 1.1.155 punktus;

2.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3421) 1.21 punktą;

2.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 1230 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 119-5987);

2.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1504 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-7517).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius