VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ 2013 METAMS PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. B1-465

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 56-1976) Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5685) ir atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2013-05-30 raštą Nr. 3A-504 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus Laboratorinių tyrimų įkainius 2013 metams.

2. N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms taikyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus Laboratorinių tyrimų įkainius 2013 metams.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Vidaus audito skyriui.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                            Zenonas Stanevičius

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. B1-465

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI 2013 METAMS

 

1 lentelė

 

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai atliekami*

 

APLINKOS MĖGINIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

 

 

Aptikimas

 

 

1.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

11,00

K, L, P, Š, TL, V

2.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

12,00

P, TL, V

3.

Enterokokų (Enterococcus spp.) aptikimas

11,00

K, P, Š, TL, V

4.

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas

15,00

K, V

5.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

30,00

K, L, P, Š, TL, V

6.

Koliforminių bakterijų aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

7.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

17,00

K, L, P, Š, TL, V

8.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

14,50

P, V

9.

Proteus spp. Aptikimas

10,50

V

10.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas aplinkos, kurioje tvarkomas maistas, mėginiuose (be rūšies nustatymo)

17,90

K, L, P, Š, TL, V

11.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose (be rūšies nustatymo)

19,30

K, L, P, Š, TL, V

12.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas

10,00

V

13.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

14,00

V

14.

Žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

16,00

K, L, P, TL, V

15.

Žarninės lazdelės (Escherichia coli) aptikimas

9,00

K, L, P, Š, TL, V

16.

Žarninės lazdelės O157 (Escherichia coli O157) aptikimas

22,00

L, P, Š, TL, V

17.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

25,00

K, L, P, Š, TL, V

 

Skaičiaus nustatymas

 

 

18.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

19.

Aplinkos bakterinės ir mikologinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir mielių bei pelėsinių grybų skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

7,00

L, P, Š, TL, V

20.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas (nuoploviniame skystyje)

17,00

P, TL, V

21.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ir kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (nuoploviniame skystyje)

19,00

P, TL, V

22.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

15,00

K, L, P, Š, TL, V

23.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

11,00

K, L, P, Š, TL, V

24.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

11,00

K, L, P, Š, TL, V

25.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

17,00

K, L, P, TL

 

Oro mikrobinio užterštumo tyrimai

 

 

26.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

16,00

K, TL

27.

Hemolizuojančių bakterijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

15,50

K, TL

28.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

12,50

K, L, TL

29.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

13,00

K, L, TL

 

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS

 

 

30.

Diskų difuzijos metodas (5– 6 diskai)

9,50

K, L, P, Š, TL, V

31.

Diskų difuzijos metodas (10– 12 diskų)

14,00

K, L, P, Š, TL, V

32.

Minimalios inhibicinės koncentracijos (MIK) metodas

66,00

V

 

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

33.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

60,00

V

34.

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas

92,00

V

 

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

35.

Akarozės tyrimas

5,00

K, L, P, S, TL, V

36.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

36,00

L, P, S, V

37.

Bičių perų puvinių tyrimas

18,00

K, L, P, S, V

38.

Brauliozės tyrimas

5,00

K, L, P, S, TL, V

39.

Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

19,00

K, L, P, S, V

40.

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) nustatymas

4,00

K, L, P, S, TL, V

41.

Nozemozės tyrimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

42.

Varozės tyrimas

4,00

K, L, P, S, TL, V

43.

Tropilaelaps spp. erkių nustatymas

4,00

L, P, Š, TL, V

44.

Bičių parazitologinis tyrimas (Varroa destructor, Tropilaelaps spp., Aethina tumida, Braula spp.)

12,50

L, P, Š, TL, V

 

Mastitinio pieno tyrimas

 

 

45.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

8,00

L, P, Š, TL, V

46.

Mastitų tyrimas

15,00

K, L, P, Š, TL, V

 

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI (1 mėginio)

 

 

47.

Arklių kontaginio metrito tyrimas

24,00

V

48.

Atrofinio rinito (toksigeninių Pasteurella multocida) nustatymas IFA metodu

55,00

V

49.

Bruceliozės tyrimas

66,00

V

50.

Juodligės tyrimas (mikroskopinis metodas)

15,00

V

51.

Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae)

7,00

V

52.

Kiaulių raudonligės tyrimas

22,00

K, L, P, Š, TL, V

53.

Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai (mikroskopinis metodas))

11,00

V

54.

Tuberkuliozės tyrimas

65,00

V

 

Sukėlėjų aptikimas gaišenoje (2 ir daugiau mėginių iš vieno gyvūno)

 

 

55.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

70,00

K, L, P, Š, TL, V

56.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

45,00

K, L, P, Š, TL, V

57.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

55,00

K, L, P, Š, TL, V

58.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

40,00

K, L, P, Š, TL, V

59.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

60,00

K, P, Š, TL, V

 

Sukėlėjų aptikimas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje

(1 mėginys)

 

 

60.

Edvardsielų (Edvardsiella spp.) aptikimas

18,00

P, Š, V

61.

Hemofilų (Haemophilus spp.)/ aktinobacilų (Actinobacillus app.) aptikimas

20,00

K, P, Š, TL, V

62.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

30,00

K, L, P, Š, TL, V

63.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

18,00

K, L, P, Š, TL, V

64.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

43,00

K, L, P, Š, TL, V

65.

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

28,00

K, P, Š, V

66.

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

16,00

K, L, P, Š, TL, V

67.

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

17,00

K, L, P, Š, TL, V

68.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

22,00

K, L, P, Š, TL, V

69.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

15,00

K, L, P, Š, TL, V

70.

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

16,00

K, L, P, Š, TL, V

71.

Vibrio spp. aptikimas

16,00

L, P, V

72.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

23,00

K, L, P, Š, TL, V

 

GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

73.

Ektoparazitų nustatymas

6,00

K, L, P, Š, TL, V

74.

Išmatų tyrimas Bermano metodu (plaučių parazitų nustatymas)

15,50

TL, V

75.

Išmatų tyrimas McMaster metodu (kiaušinėlių ir oocistų skaičiaus nustatymas)

8,00

K, L, P, Š, TL, V

76.

Trichomonų nustatymas ploviniuose (atrajojantys gyvūnai)

5,00

K, P, Š, TL, V

77.

Patologinės medžiagos parazitologiniai tyrimai

17,00

V

 

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

78.

Bendro bakterijų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

K, L, P, Š, TL, V

79.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

24,00

K, L, P, Š, TL, V

80.

Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

28,00

P, Š, TL, V

81.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

60,00

K, L, P, Š, TL, V

82.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas

35,00

K, L, P, Š, TL, V

83.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

K, L, P, Š, TL, V

84.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

35,00

L, P, Š, TL, V

85.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

45,00

K, L, P, Š, TL, V

86.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

K, L, P, Š, TL, V

87.

Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas

37,00

K, L, P, Š

88.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

29,00

L, V

89.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas (be rūšies nustatymo)

24,80

K, L, P, Š, TL, V

90.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus aptikimas

37,00

K, L, P, Š, TL, V

91.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

30,00

K, L, P, Š, TL, V

 

SPERMOS TYRIMAI

 

 

92.

Bendro bakterijų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

16,00

K, Š, TL, V

93.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

25,00

K, Š, TL, V

94.

Koliforminių bakterijų nustatymas (koli titras)

10,00

K, TL, V

95.

Žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

12,00

K, Š, TL, V

 

ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

96.

Bendro bakterijų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

K, L, P, Š, TL, V

97.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

15,00

K, L, P, Š, TL, V

98.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

35,00

P, V

99.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas išmatose

30,00

K, L, P, Š, TL, V

100.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas išmatose

18,00

K, L, P, Š, TL, V

101.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose

22,00

K, L, P, Š, TL, V

102.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas išmatose

18,50

K, L, P, Š, TL, V

103.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

23,00

K, L, P, Š, TL, V

104.

Išmatų tyrimas (Salmonella spp., patogeninė Escherichia coli, Campylobacter spp., jautrumo nustatymas)

39,00

K, L, P, Š, TL, V

105.

Šlapimo tyrimas

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp., jautrumo nustatymas)

27,00

K, P, Š, TL, V

 

TEPINĖLIŲ TYRIMAI

 

 

106.

Akių tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, jautrumo nustatymas)

35,50

K, L, P, Š, TL, V

107.

Ausų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., jautrumo nustatymas)

24,50

K, L, P, Š, TL, V

108.

Gerklės tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., jautrumo nustatymas)

39,00

K, L, P, Š, TL, V

109.

Lytinių organų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp., jautrumo nustatymas)

47,00

K, L, P, Š, TL, V

110.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp.)

30,00

P, Š, TL, V

111.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp. ir Trichomonas spp.)

33,00

P, Š, V

112.

Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., jautrumo nustatymas)

34,00

K, L, P, Š, TL, V

113.

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas)

29,50

K, L, P, Š, TL, V

 

ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

114.

Aeromonozės tyrimas

18,00

K, L, P, Š, V

115.

Parazitologinis tyrimas

27,00

K, L, P, Š, TL, V

116.

Pseudomonozės tyrimas

18,00

K, L, P, Š, TL, V

 

Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų, pakRatų tyrimai

 

 

117.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

20,00

P, V

118.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

35,00

P, V

119.

Bendro bakterijų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

P, Š, V

120.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

25,00

P, Š, V

121.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

P, Š, V

122.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

P, Š, V

123.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamo mėginio (be rūšies nustatymo)

28,70

P, Š, V

124.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 50 g tiriamo mėginio (be rūšies nustatymo)

36,00

V

125.

Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

25,00

V

126.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

33,00

P, Š, V

 

bASEINŲ VANDENS TYRIMAI

 

 

127.

Auksinio stafilokoko (Stapylococcus aureus) aptikimas ir skaičiavimas membraninio filtravimo metodu

18,00

TL, V

128.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

17,00

TL, V

129.

Bendro bakterijų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

15,50

TL, V

130.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas (be rūšies nustatymo)

23,90

TL, V

131.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

16,50

TL, V

132.

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

13,80

TL, V

133.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

membraninio filtravimo metodu

21,00

TL, V

 

2 lentelė

 

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

 

APLINKOS MĖGINIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

1.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) nustatymas

7,00

2.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

25,00

3.

Koliforminių bakterijų nustatymas

2,00

4.

Listerijų (Listeria spp.) nustatymas

11,00

5.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas aplinkos, kurioje tvarkomas maistas, mėginiuose

36,00

6.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas pirminio maisto gamybos etapo aplinkos mėginiuose

24,00

7.

Žarninės lazdelės (Escherichia coli) nustatymas

7,00

8.

Žarninės lazdelės, produkuojančios verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), nustatymas

16,00

 

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS TYRIMAI

 

9.

Diskų difuzijos metodas

9,00

10.

Minimalios inhibicinės koncentracijos (MIK) metodas

65,00

 

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

11.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

45,00

 

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

12.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

20,00

13.

Akarozės tyrimas

3,00

14.

Bičių perų puvinių tyrimas

12,00

15.

Bičių kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

14,00

16.

Brauliozės tyrimas

2,00

17.

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) nustatymas

2,00

18.

Nozemozės tyrimas

3,00

19.

Tropilaelaps spp. erkių nustatymas

2,00

20.

Varozės tyrimas

2,00

 

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

21.

Bruceliozės tyrimas

50,00

22.

Juodligės tyrimas

60,00

23.

Tuberkuliozės tyrimas

50,00

24.

Žuvų aeromonozės tyrimas

15,00

25.

Žuvų pseudomonozės tyrimas

15,00

 

PAŠARŲ TYRIMAI

 

26.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

30,00

27.

Salmonelių aptikimas

36,00

28.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

24,00

 

3 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai atliekami*

1.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

166,00

V

2.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

149,00

V

3.

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

342,00

V

4.

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

304,00

V

5.

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

172,00

V

6.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

171,00

V

7.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

306,00

V

8.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

456,00

V

9.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

286,00

V

10.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

264,00

V

11.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

330,00

V

12.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

328,00

V

13.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

448,00

V

14.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

298,00

V

15.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

278,00

V

16.

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

162,00

V

17.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

164,00

V

18.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

143,00

V

19.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

315,00

V

20.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

188,00

V

21.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

162,00

V

22.

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

246,00

V

23.

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

450,00

V

24.

Alaus energetinės vertės nustatymas

135,00

V

25.

Alaus santykinio tankio nustatymas

25,00

V

26.

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

111,00

V

27.

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

123,00

V

28.

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

96,00

V

29.

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose, ICP-MS metodu

200,00

V

30.

Amitrazo nustatymas meduje

280,00

V

31.

Amonio nustatymas vandenyje

26,00

V

32.

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

213,00

V

33.

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

165,00

V

34.

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

38,00

V

35.

Anglies dioksido nustatymas ramiuose vynuose

43,00

V

36.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

26,00

V

37.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

500,00

V

38.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

370,00

V

39.

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

144,00

V

40.

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

440,00

V

41.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu

123,00

V

42.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

116,00

V

43.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

440,00

V

44.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

390,00

V

45.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

340,00

V

46.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

330,00

V

47.

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

41,00

V

48.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

36,00

V

49.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

29,00

V

50.

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

21,00

V

51.

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

16,00

V

52.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

28,00

V

53.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

69,00

V

54.

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

12,00

V

55.

Bendrosios obuolių rūgšties kiekio nustatymas vyne

162,00

V

56.

Bendrosios organinės anglies kiekio nustatymas vandenyje

76,00

V

57.

Bendrosios organinės anglies nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

V

58.

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje

27,00

V

59.

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

235,00

V

60.

Benzimidazolų nustatymas piene apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

285,00

V

61.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

325,00

V

62.

Beta agonistų nustatymas UPLC/MS/MS metodu kepenyse, šlapime ir vandenyje

500,00

V

63.

Bromidų nustatymas joniniu chromatografu

73,00

V

64.

Boro nustatymas vandenyje

75,00

V

65.

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

V

66.

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

620,00

V

67.

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

500,00

V

68.

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

170,00

V

69.

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

160,00

V

70.

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

182,00

V

71.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

382,00

V

72.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

305,00

V

73.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

144,00

V

74.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose bei kituose pieno gaminiuose IFA metodu

167,00

V

75.

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

484,00

V

76.

Chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

V

77.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

32,00

V

78.

Chloridų nustatymas vyne

30,00

V

79.

Pesticidų liekanų (iki 160 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

290,00

V

80.

Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh, DCh-MS metodu

313,00

V

81.

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

V

82.

Cianidų nustatymas vandenyje

114,00

V

83.

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

90,00

V

84.

Cianidų nustatymas vyne

70,00

V

85.

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

223,00

V

86.

Citrinų rūgšties nustatymas vyne

218,00

V

87.

Cukraus kiekio nustatymas likerio-degtinės gaminiuose

65,00

V

88.

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

212,00

V

89.

Cukraus kiekio nustatymas vyne

64,00

V

90.

D-obuolių rūgšties nustatymas vyne

185,00

V

91.

Delta-9-tetrahidrokanabinolio nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

340,00

V

92.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

416,00

V

93.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumosnustatymas maisto produktuose AESCh metodu

485,00

V

94.

Deoksinivalenolio (DON) nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

392,00

V

95.

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu

175,00

V

96.

Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu**

2380,00

V

97.

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

254,00

V

98.

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

163,00

V

99.

Drumstumo nustatymas vandenyje

21,00

V

100.

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

17,00

V

101.

Ekstrakto be cukraus nustatymas

142,00

V

102.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

11,00

V

103.

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

38,00

V

104.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

39,00

V

105.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

61,00

V

106.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

102,00

V

107.

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

288,00

V

108.

Fluorido nustatymas vandenyje

65,00

V

109.

Fluorido nustatymas vyne

64,00

V

110.

Fluoridų ir bromidų nustatymas joniniu chromatografu

123,00

V

111.

Fluoridų nustatymas joniniu chromatografu

72,00

V

112.

Folin-Ciocaeu rodiklio nustatymas vyne

22,00

V

113.

Fosfatų nustatymas vandenyje

39,00

V

114.

Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

325,00

V

115.

Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

300,00

V

116.

Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

501,00

V

117.

Furfurolo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

18,00

V

118.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

49,00

V

119.

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje (enzimatinis metodas)

306,00

V

120.

Grynumo nustatymas SCh-MS-MS metodu

200,00

V

121.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

102,00

V

122.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

77,00

V

123.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

142,00

V

124.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

135,00

V

125.

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

350,00

V

126.

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

15,00

V

127.

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

525,00

V

128.

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

545,00

V

129.

Jodido nustatymas vandenyje

20,00

V

130.

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

V

131.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

28,00

V

132.

Kalcio nustatymas vandenyje

26,00

V

133.

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

120,00

V

134.

Karbadokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

234,00

V

135.

Karbamatų nustatymas kepenyse

300,00

V

136.

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose ir kiaušinių miltuose bei raumenyje UESCH-MS/MS metodu

620,00

V

137.

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

259,00

V

138.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

170,00

V

139.

Kofeino nustatymas gaiviuose gėrimuose, energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

200,00

V

140.

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

242,00

V

141.

L-askorbo rūgšties nustatymas vyne

65,00

V

142.

L-obuolių rūgšties nustatymas vyne

88,00

V

143.

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

19,00

V

144.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

34,00

V

145.

Lakių chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

156,00

V

146.

Lakių chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

115,00

V

147.

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

72,00

V

148.

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

196,00

V

149.

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

250,00

V

150.

Levamizolio nustatymas DCh-MS metodu

182,00

V

151.

Magnio nustatymas vandenyje

13,00

V

152.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

119,00

V

153.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

83,00

V

154.

Metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

142,00

V

155.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

V

156.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

157.

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

36,00

V

158.

Nitratų nustatymas joniniu chromatografu

46,00

V

159.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

35,00

V

160.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

30,00

V

161.

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

500,00

V

162.

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

667,00

V

163.

Nesteroidinių priešuždegiminių medžiagų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

464,00

V

164.

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

364,00

V

165.

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

215,00

V

166.

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

173,00

V

167.

Ochratoksino A nustatymas kepenyse, inkstuose IFA metodu

188,00

V

168.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

287,00

V

169.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

265,00

V

170.

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

378,00

V

171.

Olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

207,00

V

172.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

320,00

V

173.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

245,00

V

174.

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

245,00

V

175.

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

44,00

V

176.

Pelenų kiekio nustatymas vyne

36,00

V

177.

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

400,00

V

178.

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

845,00

V

179.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

31,00

V

180.

Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

310,00

V

181.

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

205,00

V

182.

Pesticidų liekanų (iki 120 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose SCh-MS/MS metodu

309,00

V

183.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

252,00

V

184.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

V

185.

Pesticidų liekanų (iki 280 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos metodu, DChMS ir SChMS/MS metodais

499,00

V

186.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu

333,00

V

187.

pH nustatymas vandenyje

12,00

V

188.

pH nustatymas vyne

22,00

V

189.

Pieno rūgšties nustatymas vyne

250,00

V

190.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

43,00

V

191.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

153,00

V

192.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu

275,00

V

193.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

220,00

V

194.

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

216,00

V

195.

Rūgštingumo nustatymas aluje

13,00

V

196.

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

196,00

V

197.

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

24,00

V

198.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 °C temperatūrai

24,00

V

199.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 °C temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

V

200.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 °C temperatūrai

24,00

V

201.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 °C temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

V

202.

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

145,00

V

203.

Spalvos nustatymas aluje

19,00

V

204.

Spalvos nustatymas vandenyje

36,00

V

205.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

V

206.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

207.

Sujungtų rūgščių kiekio nustatymas vyne

77,00

V

208.

Sulfatų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

V

209.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

48,00

V

210.

Sulfatų nustatymas vyne

50,00

V

211.

Sulfatų, nitratų, chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

158,00

V

212.

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

619,00

V

213.

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

25,00

V

214.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

88,00

V

215.

Švino (Pb, kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

216.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

125,00

V

217.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

116,00

V

218.

Švino (Pb), kadmio (Cd) (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

114,00

V

219.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

163,00

V

220.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

140,00

V

221.

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

V

222.

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

506,00

V

223.

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

24,00

V

224.

Tapatybės nustatymas (molekulinės masės, spektro užrašymas) SCh-MS-MS metodu

141,00

V

225.

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

275,00

V

226.

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh-UV/VIS metodu, patvirtintu pagal direktyvą 2002/657/EB

827,00

V

227.

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene AESCh-UV/VIS metodu, patvirtintu pagal direktyvą 2002/657/EB

785,00

V

228.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu

460,00

V

229.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

320,00

V

230.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

V

231.

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

150,00

V

232.

Tetraciklinų nustatymas meduje UESCh-MS/MS metodu

448,00

V

233.

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

39,00

V

234.

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

495,00

V

235.

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

316,00

V

236.

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

400,00

V

237.

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

587,00

V

238.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

268,00

V

239.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

221,00

V

240.

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

677,00

V

241.

Vanilino nustatymas pieno gaminiuose AESCh metodu

140,00

V

242.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (vieno arba visų metalų iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

206,00

V

243.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

400,00

V

244.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

340,00

V

245.

Toksiškojo elemento ar mikroelemento1 nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

362,00

V

246.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

V

247.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

186,00

V

248.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

259,00

V

249.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

340,00

V

250.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

408,00

V

251.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

477,00

V

252.

Vitamino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

226,00

V

253.

Vitamino C nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

233,00

V

254.

Vitamino D nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

286,00

V

255.

Vitamino E nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

213,00

V

256.

Vyno rūgšties nustatymas vyne

66,00

V

257.

Vyno spalvos savybių įvertinimas

18,00

V

258.

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

373,00

V

259.

Zearalenono nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

V

260.

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

420,00

V

261.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

213,00

V

262.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

831,00

V

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

263.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

60,00

V

264.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

59,00

V

265.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

13,00

V

266.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu

121,00

V

267.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,00

V

268.

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

23,00

V

269.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

29,00

V

270.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

21,00

V

271.

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

25,00

V

272.

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

46,00

V

273.

Lūžio rodiklio nustatymas

14,00

V

274.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

147,00

V

275.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

85,00

V

276.

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

22,00

V

277.

Pelenų kiekio nustatymas

25,00

V

278.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

22,80

V

279.

pH nustatymas maisto produktuose

17,00

V

280.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

60,50

V

281.

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

60,00

V

282.

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

16,00

V

283.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

24,00

V

284.

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

13,00

V

285.

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

46,00

V

286.

Vandens aktyvumo nustatymas

29,00

V

 

Grūdai. Miltiniai gaminiai

 

 

287.

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose

18,00

V

288.

Duonos akytumo nustatymas

13,00

V

289.

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

19,00

V

290.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

12,00

V

291.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė)

35,00

V

292.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

25,00

V

 

Cukrus. Druska. Konditerija

 

 

293.

Cukraus poliarizacijos nustatymas

20,00

V

294.

Cukraus spalvos tipo nustatymas

13,00

V

295.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

40,00

V

296.

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė)

63,00

V

297.

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

30,00

V

298.

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

22,00

V

299.

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

18,00

V

300.

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

38,00

V

301.

Riebalų kiekio nustatymas kepiniuose

23,00

V

302.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

19,00

V

303.

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

31,00

V

304.

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

24,00

V

 

MEDUS

 

 

305.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

24,00

V

306.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

46,00

V

307.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

37,00

V

308.

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

15,00

V

309.

Drėgnio (drėgmės), sausų medžiagų kiekio nustatymas meduje

15,00

V

310.

HMF nustatymas meduje AESCh metodu

180,00

V

311.

Laidumo nustatymas meduje

25,00

V

312.

Pelenų kiekio nustatymas meduje

38,00

V

313.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

44,00

V

314.

Oksidacijos nustatymas pikyje

15,00

V

315.

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

17,00

V

316.

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

20,00

V

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI

 

 

317.

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

16,00

V

318.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

208,00

V

319.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

122,00

V

320.

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

65,00

V

321.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

393,00

V

322.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

232,00

V

323.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

91,00

V

324.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

78,00

V

325.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

148,00

V

326.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu

147,00

V

327.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

85,00

V

328.

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

23,00

V

329.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

25,00

V

330.

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

57,00

V

331.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

43,00

V

332.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

216,00

V

333.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

134,00

V

334.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

14,00

V

335.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

14,00

V

336.

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose

15,00

V

337.

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

36,00

V

338.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

14,00

V

 

PAŠARAI

 

 

339.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

30,00

V

340.

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

60,00

V

341.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

61,00

V

342.

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

25,00

V

343.

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

58,00

V

344.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

11,00

V

345.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

48,00

V

346.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

29,00

V

347.

Nitritų nustatymas pašaruose

46,00

V

348.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

41,00

V

349.

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

35,00

V

350.

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

20,00

V

 

Pienas, pieno GAMINIAI

 

 

351.

Amoniako nustatymas piene, pieno gaminuose

20,00

V

352.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

25,00

V

353.

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

140,00

V

354.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

26,00

V

355.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

356.

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

37,00

V

357.

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

42,00

V

358.

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose

57,00

V

359.

Kazeino-azoto nustatymas piene

135,00

V

360.

Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu

76,00

V

361.

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

41,00

V

362.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu

115,00

V

363.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

93,00

V

364.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

73,00

V

365.

Lūžio rodiklio nustatymas svieste

16,00

V

366.

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

60,00

V

367.

Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose

40,00

V

368.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

24,00

V

369.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste)

28,00

V

370.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

23,00

V

371.

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

30,00

V

372.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose

201,00

V

373.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau)

172,00

V

374.

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose

136,00

V

375.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

19,00

V

376.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau

17,00

V

377.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

72,00

V

378.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

50,00

V

379.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

22,00

V

380.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

V

381.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

52,00

V

382.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

41,00

V

383.

Sodos nustatymas piene

11,00

V

384.

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose

27,00

V

385.

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

11,00

V

386.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

25,00

V

387.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

388.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

27,00

V

389.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

390.

Vandens dispersijos nustatymas svieste

13,00

V

 

Maisto priedai

 

 

391.

Laisvos acto rūgšties kiekio nustatymas maisto priede natrio acetate (E 262)

16,00

V

392.

Lakiųjų rūgščių kiekio nustatymas maisto prieduose

23,00

V

393.

Natrio acetato kiekio nustatymas maisto priede natrio acetate (E 262)

23,00

V

394.

Nuodžiūvio (drėgmės) nustatymas maisto priede natrio nitrite (E 250)

44,00

V

395.

Peroksidų skaičiaus nustatymas maisto priede lecitinuose (E 322)

18,00

V

396.

pH nustatymas maisto prieduose

19,00

V

397.

Redukuojančių medžiagų ribinio kiekio nustatymas maisto prieduose: natrio kalio ir kalcio laktatuose (E 325, E 326, E 327)

14,00

V

398.

Toluene netirpių medžiagų kiekio nustatymas maisto priede lecitinuose ( E322)

40,00

V

399.

Vandenyje netirpių medžiagų nustatymas maisto prieduose: natrio dihidrofosfate, hidrofosfafte ir fosfafte bei kalio dihidrofosfate, hidrofosfate ir fosfate (E 339, E 340)

35,00

V

 

ALIEJAI. RIEBALAI

 

 

400.

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

34,00

V

401.

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

33,00

V

402.

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

17,00

V

403.

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

58,00

V

404.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

39,00

V

405.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

31,00

V

406.

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

66,00

V

407.

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

45,00

V

408.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

22,00

V

409.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

20,00

V

410.

Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas

12,00

V

411.

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

33,00

V

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

412.

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

13,00

V

413.

Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

41,00

V

414.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

142,00

V

415.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

107,00

V

416.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu

30,00

V

417.

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

46,00

V

418.

Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

25,00

V

419.

Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

28,00

V

420.

Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

37,00

V

421.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

34,00

V

422.

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

17,00

V

423.

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

57,00

V

424.

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

19,00

V

 

Vaistažolės. Vaistai

 

 

425.

Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai gali būti nustatomas vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgmės kiekis)

39,00

V

426.

Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse

14,00

V

427.

Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

20,00

V

428.

Chloro (Cl-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

26,00

V

429.

Dekstrinų nustatymas sacharozėje Europos farmakopėja

16,00

V

430.

Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai gali būti nustatomas drėgmės kiekis)

37,00

V

431.

Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai gali būti nustatomas drėgmės kiekis)

47,00

V

432.

Fosfato (H2PO4-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

18,00

V

433.

Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde

22,00

V

434.

Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

20,00

V

435.

Liekanų po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

25,00

V

436.

Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine Europos farmakopėja

14,00

V

437.

Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

20,00

V

438.

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

26,00

V

439.

Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

12,00

V

440.

Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje Europos farmakopėja

14,00

V

441.

Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose

17,00

V

442.

Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

16,00

V

443.

Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas

10,00

V

444.

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

50,00

V

445.

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

40,00

V

446.

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

126,00

V

447.

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose Europos farmakopėja

37,00

V

448.

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas veterinariniuose vaistuose

39,00

V

449.

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

15,00

V

 

ŽUVYS, ŽuvININKYSTĖS GAMINIAI

 

 

450.

Fosforo kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

52,00

V

451.

Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose spektrofotometriniu metodu

57,00

V

452.

Lakiojo azoto (TVB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

29,00

V

453.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

25,00

V

454.

Neslerio skaičiaus nustatymas žuvyse

11,00

V

455.

Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose

52,00

V

456.

pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

19,00

V

457.

Skaidrumo nustatymas aliejuose, žuvų taukuose

16,00

V

458.

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

13,00

V

459.

Trimetilamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

58,00

V

460.

Urotropino kiekio nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose

41,00

V

461.

Vandens aktyvumo nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

38,00

V

 

_______________

1 Jei nėra kito kainos varianto ir jei yra galimybė atlikti tyrimą.

 

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas.

 

4 lentelė

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teritoriniuose skyriuose

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai atliekami*

1.

Alaus santykinio tankio nustatymas

25,00

P, L, Š

2.

Amonio nustatymas vandenyje

21,00

K, L, P, Š,TL

3.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

36,00

L, TL

4.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

29,00

L, TL

5.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

325,00

L

6.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

144,00

L

7.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu

167,00

L

8.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

20,00

K, L, P, Š, TL

9.

Drumstumo nustatymas vandenyje

15,00

K, L, P, Š, TL

10.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

11,00

K, L, P, Š, TL

11.

Riebalinės fazės stabilumo nustatymas majonezo gaminiuose

20,00

K

12.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

39,00

K, L, P, Š, TL

13.

Etilo alkoholio ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

61,00

K, L, P, Š, TL

14.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

102,00

K, L, P, Š, TL

15.

Fluorido nustatymas vandenyje

46,00

L

16.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

35,00

K, L, P, Š, TL

17.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

142,00

L

18.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

135,00

 

L

 

19.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

20,00

 

K, L, P, Š

 

20.

Kalcio nustatymas vandenyje

18,00

K, P, Š

21.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės ir sorbo rūgščių) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

170,00

 

K

 

22.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

34,00

L

23.

Magnio nustatymas vandenyje

13,00

K, P, Š

24.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

23,50

 

K, L, P, Š, TL

 

25.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

19,50

 

K, L, P, Š, TL

 

26.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

28,00

K, L, P, Š, TL

27.

pH nustatymas vandenyje

10,00

K, L, P, Š, TL

28.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

43,00

 

K, L, P, Š, TL

 

29.

Rūgštingumo nustatymas aluje

13,00

K, L, P, Š, TL

30.

Spalvos nustatymas aluje

19,00

K, L, P, Š, TL

31.

Spalvos nustatymas vandenyje

25,00

K, L, Š, TL

32.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

32,00

 

K, L, P, Š

 

33.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

114,00

 

L

 

34.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose, gėrimuose AAS metodu

163,00

 

L

 

35.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

140,00

 

L

 

36.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

 

L

 

37.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

186,00

 

L

 

38.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

259,00

 

L

 

39.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

340,00

 

L

 

40.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

408,00

 

L

 

41.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

477,00

 

L

 

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

42.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

42,00

K, L, P, TL

43.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

40,00

 

L, P, Š, TL

 

44.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

13,00

L, P, Š, TL

45.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

29,00

K, L, P, Š, TL

46.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

21,00

K, L, P, Š, TL

47.

Lūžio rodiklio nustatymas

14,00

P

48.

Pelenų kiekio nustatymas

25,00

K, L, TL

49.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

22,80

K, L, TL

50.

pH nustatymas maisto produktuose

13,00

K, L, P, Š, TL

51.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

56,00

K, L, P, Š, TL

52.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

24,00

P

 

Grūdai. Miltiniai gaminiai

 

 

53.

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kviečių miltuose

18,00

K, TL

54.

Duonos akytumo nustatymas

13,00

L, P, Š, TL

55.

Priemaišų nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

19,00

L, TL

56.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

35,00

 

K, L, TL

 

57.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

25,00

K, L, TL

 

Cukrus. Druska. Konditerija

 

 

58.

Riebalų kiekio nustatymas miltiniuose kepiniuose

23,00

K, L, P, Š, TL

59.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas miltiniuose kepiniuose

19,00

K, L, P, Š, TL

 

MEDUS

 

 

60.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

24,00

K, L, P, Š, TL

61.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

46,00

 

K, L, P, Š, TL

 

62.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

37,00

 

K, L, P, Š, TL

 

63.

Dėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje

15,00

K, L, P, Š, TL

64.

Laidumo nustatymas meduje

25,00

L, P

65.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

44,00

L

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI

 

 

66.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

91,00

 

K, L, P, TL

 

67.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose **

78,00

 

L, Š, TL

 

68.