LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

 

2013 m. birželio 17 d. Nr. 1K-1502

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 22 punktu,

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais a p d o v a n o j a m i šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi

 

Hillary Diane Rodham CLINTON – buvusi Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorė, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos tarpvalstybinių ryšių puoselėtoja (Jungtinės Amerikos Valstijos);

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi

 

Gunther Hermann OETTINGER (Günther Hermann OETTINGER) – Europos Komisijos narys, atsakingas už energetiką, aktyvus Lietuvos energetikos politikos rėmėjas (Vokietijos Federacinė Respublika);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi

 

Andrzej RZEPLINSKI (Andrzej RZEPLIŃSKI) – Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo pirmininkas; aktyvus dvišalių Lietuvos ir Lenkijos konstitucinių teismų bendradarbiavimo rėmėjas, konstitucinių vertybių puoselėtojas (Lenkijos Respublika);

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Shigeyuki HIROKI – Japonijos generalinis konsulas Jungtinėse Amerikos Valstijose, aktyvus Lietuvos ir Japonijos tarpvalstybinių santykių vykdant atkūrimo ir vystomąją veiklą Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje puoselėtojas ir plėtotojas (Japonija);

Gabor IKLODY (G?bor IKLÓDY) – NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas kylantiems naujiems iššūkiams, Lietuvos energetinio saugumo iniciatyvų įgyvendinimo rėmėjas (Vengrijos Respublika);

Junichi KOSUGE – Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jordanijos Hašimitų Karalystėje, aktyvus Lietuvos ir Japonijos tarpvalstybinių santykių vykdant atkūrimo ir vystomąją veiklą Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijoje puoselėtojas ir plėtotojas (Japonija);

Hans Gert Hermann POTTERING (Hans-Gert Hermann PÖTTERING) – Europos Parlamento narys; buvęs Europos Parlamento pirmininkas; aktyvus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje rėmėjas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Angonita RUPŠYTĖ – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja, aktyvi istorinės atminties puoselėtoja, viena iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio akcijų, „Baltijos kelias“ ir kitų renginių organizatorių ir koordinatorių;

 

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi

 

Lagle PAREK – aktyvi Baltijos šalių antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinė kalinė, viena iš Estijos tautinės nepriklausomybės partijos įkūrėjų, 1991–1992 m. Estijos Respublikos vidaus reikalų ministrė (Estijos Respublika);

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Michael Philip DAVIS – garsaus lietuvių kilmės dailininko Jungtinėse Amerikos Valstijose Arbito Blato meno kūrinių dovanojimo Lietuvai iniciatorius (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Vytautas Victor KASIULIS – garsaus lietuvių kilmės dailininko Prancūzijoje Vytauto Kasiulio meno kūrinių dovanojimo Lietuvai iniciatorius ir organizatorius (Prancūzijos Respublika);

 

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi

 

Liutauras BAGOČIŪNAS – Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras;

Kazys DAPKUS – Kęstučio apygardos partizanas, ryšininkas, rėmėjas, politinis kalinys, 1953 m. Norilsko politinių kalinių sukilimo dalyvis;

Monika GAVĖNAITĖ – Vyčio Kryžiaus apygardos partizanų ryšininkė, pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ platintoja, aktyvi politinių kalinių rėmėja;

Gintaras GEČĖNAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 1-osios valdybos viršininkas; nusikalstamų susivienijimų, tarptautinio masto ginklų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos išaiškinimų ir sulaikymų organizatorius; komisaras;

Jonas GRUZDZEVIČIUS (po mirties) – pogrindinės jaunimo organizacijos „Jaunieji Lietuvos partizanai“ įkūrėjas ir vadovas, aktyvus antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvis, politinis kalinys;

Henrikas KLIMAŠAUSKAS – Didžiosios Kovos apygardos partizanas, ryšininkas, aktyvus antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvis; politinis kalinys, aktyvus 1991 m. sausio įvykių Kaune dalyvis; knygos „Bepročių pasaulyje“ autorius;

Andžejus ROGINSKIS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas; tarptautinio masto ginklų, cigarečių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos išaiškinimų ir sulaikymų organizatorius; vyresnysis komisaras;

Stasys SURVILA (po mirties) – 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, sukilėlių būrių Lentvario apylinkėse organizatorius ir vadas, politinis kalinys, miręs 1950 m. lageriuose Magadano srityje;

Regina TERESIUTĖ – aktyvi antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinių kalinių ir tremtinių rėmėja, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros platintoja, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo vienuolė;

Gintas VENCLOVAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 1-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas; nusikalstamų susivienijimų, tarptautinio masto cigarečių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos išaiškinimų ir sulaikymų organizatorius ir vykdytojas; komisaras;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

 

Vidmantas BRUZGYS – buvęs Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas; korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos Lietuvoje kūrėjas;

Edmundas GEDGAUDAS – Lietuvos muzikos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos muzikos kritikas, monografijų apie Lietuvos kompozitorius autorius, eseistas;

Zigmantas Kęstutis JUŠKEVIČIUS – projekto „Bibliotekos pažangai“ iniciatorius ir vadovas, aktyvus Lietuvos informacinės visuomenės ir bibliotekų veiklos puoselėtojas, daktaras;

Marius MIGLINAS – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Nefrologijos centro direktorius, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentas, Lietuvos hipertenzijos draugijos viceprezidentas, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos viceprezidentas;

Danas MOCKŪNAS – Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas leitenantas;

Edvardas ŠIUGŽDA – aktyvus antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvis, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros leidėjas ir platintojas;

Livija ŠIUGŽDIENĖ – aktyvi antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros leidėja ir platintoja;

Jonas TRINKŪNAS – aktyvus antitarybinės agitacijos ir kraštotyrinės veiklos organizatorius ir vykdytojas; pogrindinės religinės ir tautinės literatūros platintojas;

Sofija Jūratė VYLIŪTĖ – Lietuvos muzikos istorijos tyrinėtoja, muzikologė, ilgametė Lietuvos radijo ir televizijos muzikos laidų redaktorė, vedėja;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Vladas BRAZIŪNAS – poetas, vertėjas, rašytojas, literatūros leidinių sudarytojas, aktyvus tarptautinių kultūrinių ryšių puoselėtojas;

Jan Peder Erik LAMM – ilgametis Stokholmo valstybės istorijos muziejaus mokslininkas, aktyvus baltų istorijos ir archeologijos, švedų ir lietuvių archeologų mokslininkų ryšių puoselėtojas, docentas, daktaras (Švedijos Karalystė);

Marius Anthony MARKEVICIUS – lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų režisierius, dokumentinio filmo apie Lietuvos kelią į nepriklausomybės atgavimą ir krepšinį „Kita svajonių komanda“ režisierius (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Ruta Elizabeth SEPETYS – lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų rašytoja, istorinio romano apie lietuvių tremtį į Sibirą „Tarp pilkų debesų“ autorė (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Gunter Fritz Gerhardt TOEPFER (Günter Fritz Gerhardt TOEPFER) – aktyvus Vokietijos ir Lietuvos istorinės atminties puoselėtojas, labdaros Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms, vaikų darželiams ir vaikams, sergantiems retomis ligomis, gydymo organizatorius (Vokietijos Federacinė Respublika);

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Saulius BRIGINAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas; tarptautinio masto ginklų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos išaiškinimų ir sulaikymų vykdytojas; komisaras;

Nauris GLIEBUS – Lietuvos kariuomenės karys, eilinis;

Rytis JUONYS – Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas;

Linas KUBILIUS – Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas leitenantas;

Gediminas LOBŠAS – Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas;

Andrius MACKUS – Lietuvos kariuomenės puskarininkis, vyresnysis seržantas;

Paulius POSTONOGOVAS – Lietuvos kariuomenės puskarininkis, seržantas;

Ona PRANSKŪNAITĖ – aktyvi antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ platintoja, politinė kalinė;

Rokas PUZONAS – aktyvus antisovietinio pasipriešinimo judėjimo organizatorius ir dalyvis, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros platintojas, kunigas;

Martynas RUTKAUSKAS – Lietuvos kariuomenės karininkas, vyresnysis leitenantas;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Irena KRIVIENĖ – Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė, modernios bibliotekos Lietuvoje, europietiškų akademinių tradicijų tąsos, mokslo ir kultūros paveldo puoselėtoja;

Tatjana RAINIENĖ – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro Klinikinės imunologijos laboratorijos gydytoja alergologė-klinikinė imunologė, daktarė;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Alina JASKŪNIENĖ – Birštono viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, aktyvi Lietuvos informacinės visuomenės ir bibliotekų veiklos puoselėtoja;

Saulius JOKUŽYS – Sauliaus Jokužio leidyklos-spaustuvės savininkas, didelio tiražo leidinių Brailio raštu akliesiems ir silpnaregiams spausdinimo pradininkas, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos pirmininkas, daugelio kultūrinių renginių mecenatas;

Dainius ZUBRUS – profesionalus ledo ritulio žaidėjas, labdaros ir paramos fondo Lietuvos vaikams įkūrėjas, Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos prezidentas.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________