Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGPJŪČIO 24 D. NUTARIMO NR. 926 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS 1996 M. KOVO 5 D. SUTARTIES DĖL BENDROS VALSTYBĖS SIENOS, SU JA SUSIJUSIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ, TAIP PAT DĖL BENDRADARBIAVIMO IR ABIPUSĖS PAGALBOS ŠIOJE SRITYJE VYKDYMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. 609

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje vykdymo“ (Žin., 1999, Nr. 72-2244; 2001, Nr. 99-3554) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS 1996 M. KOVO 5 D. SUTARTIES DĖL BENDROS VALSTYBĖS SIENOS, SU JA SUSIJUSIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ, TAIP PAT DĖL BENDRADARBIAVIMO IR ABIPUSĖS PAGALBOS ŠIOJE SRITYJE VYKDYMO

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje (Žin., 1998, Nr. 105-2902) 12 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad Sienos įgaliotinių institucijos vyriausiojo sienos įgaliotinio ir vyriausiojo sienos įgaliotinio pavaduotojo funkcijas atlieka atitinkamai Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojas.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                   Dailis Alfonsas Barakauskas

 

_________________