LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 m. KOVO 6 d. ĮSAKYMO NR. 4-171 „DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS LPK 2012 PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2013 m. birželio 28 d. Nr. 4-578

Vilnius

 

P a p i l d a u Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1492), šia nauja trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt pirma eilute (ankstesnes trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt pirmą–šeši tūkstančiai penkiasdešimt ketvirtą eilutes laikau trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt antra–šeši tūkstančiai penkiasdešimt penkta eilutėmis):

 

„611326

Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas“

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Evaldas Gustas