Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 26 d. Nr. 599

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6568; 2008, Nr. 51-1893, Nr. 108-4130; 2009, Nr. 80-3340, Nr. 87-3692; 2010, Nr. 133-6775):

1. 1 priede:

1.1. papildyti 71 punktu:

71. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai.“;

1.2. įrašyti 8 punkte vietoj skaičių „1–7“ skaičius „1–71“;

1.3. papildyti 11 punktu:

11. Valstybės kontrolierius.“

2. 2 priede:

2.1. papildyti nauju 10 punktu (buvusius 10–16 punktus laikyti 11–17 punktais):

10. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai ir teisėjai.“;

2.2. įrašyti 17 punkte vietoj skaičių „1–15“ skaičius „1–16“;

2.3. papildyti 18 punktu:

18. Užsienio valstybių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai.“

3. 5 priede:

3.1. papildyti nauju 18 punktu (buvusį 18 punktą laikyti 19 punktu):

18. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai.“;

3.2. įrašyti 19 punkte vietoj skaičių „1–17“ skaičius „1–18“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Rimantas Sinkevičius