LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 14 d. Nr. V-625

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2013 m. balandžio 23 d. nutarimus Nr. DT-3/7, Nr. DT-3/8, Nr. DT-3/9(1) ir Nr. DT-3/9(2),

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 57-2873, Nr. 110-5598, Nr. 141-7292):

1. II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnyje „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“:

1.1. išdėstau 1.62 punktą taip:

 

„1.

62.

Octreotidum

C16–C20, C25, C37, C73, C74, C78, C80

Skiriama gydytojų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu pacientams, kurių ECOG <= 2, tik histologiškai patvirtinus neuroendokrininį naviką“

 

1.2. papildau šiuo 1.67 punktu:

 

„1.

67.

Sorafenibum

C22

Progresavusiai kepenų ląstelių karcinomai gydyti, jei kepenų funkcijos nepakankamumas yra ne žemesnės kaip A arba B klasės pagal Child Pugh skalę“

 

2. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 7 skirsnį „Vilsono liga (100 %)“ šiuo 7.2 punktu:

 

„7.

2.

Cinkas

E83.0

Pacientams, negalintiems gydytis vaistu Penicillaminum dėl pašalinių reiškinių, taip pat vaikams ir nėščioms moterims“

 

3. Išdėstau V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 3 skirsnio „Sunkūs afektiniai sutrikimai (80 %)“ 3.7 punktą taip:

 

„3.

7.

Fluoxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Skiriamas nuo 8 metų amžiaus. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Jei vaikui gydymą skiria gydytojas psichiatras, po 6 mėn. privaloma vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija. Vaistinį preparatą skiriant vaikams ir paaugliams, būtina atsižvelgti į registruotas jo indikacijas“

 

4. Išdėstau V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 4 skirsnio „Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (80 %)“ 4.7 punktą taip:

 

„4.

7.

Fluoxetinum

F32.1, F33.1

Skiriamas nuo 8 metų amžiaus. Vaikams vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas psichiatras arba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Jei vaikui gydymą skiria gydytojas psichiatras, po 6 mėn. privaloma gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija. Vaistinį preparatą skiriant vaikams ir paaugliams, būtina atsižvelgti į registruotas jo indikacijas. Suaugusiesiems vaistinį preparatą skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija“

 

5. Papildau VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“:

5.1. 1 skirsnį „Epilepsija (100 %)“ šiuo 1.17 punktu:

 

„1.

17.

Retigabinum

G40.2“

 

 

5.2. 5 skirsnį „Epilepsija (80 %)“ šiuo 5.15 punktu:

 

„5.

15.

Retigabinum

G40.1“

 

 

6. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skyrių „Hipertenzinės ligos (80 %)“ šiais 9.55 ir 9.56 punktais:

 

„9.

55.

Olmesartanum et Amlodipinum et Hydrochlorotiazidum

I10–I11

Išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

56.

Ramiprilum et Amlodipinum

I10–I11“

 

 

7. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį „Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80 %)“ šiuo 2.11 punktu:

 

„2.

11.

Indacaterolum

J44“

 

 

8. Papildau XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnį „Podagra (50 %)“ šiuo 7.2 punktu:

 

„7.

2.

Febuxostatum

M10.0, M10.1, M10.2, M10.3, M10.4, M10.9

Pacientams, netoleruojantiems alopurinolio“

 

9. Papildau XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnį „Lėtinis inkstų nepakankamumas (80 %)“ šiuo 3.11 punktu:

 

„3.

11.

Epoetinum zeta

N18–N19“

 

 

10. Papildau XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 1 skirsnį „Dializuojamiesiems ir po inkstų persodinimo (100 %)“ šiuo 1.18 punktu:

 

„1.

18.

Epoetinum zeta

Z49, Z94.0“

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                   VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS