Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2013 m. kovo 20 d. Nr. 242

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 28-1096; 2011, Nr. 82-4012; 2012, Nr. 67-3421, Nr. 103-5230):

1. 4.25114 punktu:

„4.25114.

mokymo įstaigos, rengiančios vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo įforminimą

215 litų“.

2. 4.2691 punktu:

„4.2691.

mokytojo teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimą

10 litų“.

3. 4.2726 punktu:

„4.2726.

teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo ar tikslinimo įforminimą

60 litų“.

4. 4.4031 punktu:

„4.4031.

jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo išdavimą

92 litai“.

5. 4.4032 punktu:

„4.4032.

skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo išdavimą

138 litai“.

6. 4.4033 punktu:

„4.4033.

jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimą

50 litų“.

7. 4.4034 punktu:

„4.4034.

skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimą

75 litai“.

8. Pastraipa „Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ (po 4.502.14.8 punkto) ir 4.503–4.507 punktais:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.503.

teikiamo į rinką medicinos prietaiso registravimą

117 litų

4.504.

pasikeitusių duomenų apie teikiamą į rinką medicinos prietaisą registravimą

53 litai

4.505.

teikimo atlikti medicinos prietaiso klinikinius tyrimus išdavimą

895 litai

4.506.

pažymėjimo atlikti medicinos prietaiso techninės būklės patikrinimą išdavimą

475 litai

4.507.

medicinos prietaisų laisvos prekybos pažymėjimo išdavimą

98 litai

“.

MINISTRĄ PIRMININKĄ PAVADUOJANTIS

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

_________________