LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. V-303 „DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ IR METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. kovo 5 d. Nr. V-94

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos taisykles ST 188710638.26:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 įsakymu Nr. V-303 „Dėl statybos taisyklių ir metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 185-6885), ir papildau 1281 punktu:

1281. Kai kuriais atvejais (pvz., kelio rekonstravimas ar taisymas (remontas)), kai esama dangos konstrukcija nėra išardoma iki žemės sankasos viršaus, o taikomos papildomos priemonės dangos konstrukcijai nusausinti (pvz., seklusis drenažas), galima taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., daugiakaušius ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Šiuo atveju drenažo vamzdis klojamas ant tranšėjos dugno, prieš tai paklojus geotekstilę, atliekančią atskyrimo ir filtravimo funkcijas, o 128 punkte numatytas visas mineralinės medžiagos (5/11, 11/16, 11/22 ar 16/22 frakcijos) kiekis užpilamas ant vamzdžio.“

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas