Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. 1414 „DĖL PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS AR PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 6 d. Nr. 115

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 5-163):

1. Išbraukti 2 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“.

2. Išbraukti nurodytu nutarimu patvirtintų Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių 3 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas)“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                   Dailis Alfonsas Barakauskas