Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 6 d. Nr. 99

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti šiuos konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 155-5643, 2006, Nr. 72-2715; 2007, Nr. 72-2847, Nr. 105-4309; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835; 2009, Nr. 109-4629, Nr. 147-6571; 2011, Nr. 46-2176, Nr. 159-7519):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.1.3 punktą.

1.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

2.3.

pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimą

30 litų“.

1.3. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

2.4.

dokumentų išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę (toliau – Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė) tvarkymą arba Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelės išdavimą:

 

2.4.1.

dokumentų tvarkymą

70 litų

2.4.2.

Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelės išdavimą

30 litų“.

1.4. Papildyti 2.41 punktu:

„2.41.

dokumentų pakeisti Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę tvarkymą arba pakeistos Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelės išdavimą:

 

2.41.1.

dokumentų tvarkymą

20 litų

2.41.2.

pakeistos Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelės išdavimą

30 litų“.

1.5. Išdėstyti 2.22 punktą taip:

2.22.

prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą arba šio pažymėjimo išdavimą:

 

2.22.1.

prašymo nagrinėjimą

52 litai

2.22.2.

pažymėjimo išdavimą

10 litų“.

1.6. Papildyti 2.221 punktu:

„2.221.

prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą arba pakeisto pažymėjimo išdavimą:

 

2.221.1.

prašymo nagrinėjimą

22 litai

2.221.2.

pakeisto pažymėjimo išdavimą

10 litų“.

1.7. Papildyti 2.222 punktu:

 

„2.222.

prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą arba šio pažymėjimo išdavimą:

 

2.222.1.

prašymo nagrinėjimą

44 litai

2.222.2.

pažymėjimo išdavimą

10 litų“.

1.8. Papildyti 2.223 punktu:

„2.223.

prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą arba pakeisto pažymėjimo išdavimą:

 

2.223.1.

prašymo nagrinėjimą

22 litai

2.223.2.

pakeisto pažymėjimo išdavimą

10 litų“.

1.9. Įrašyti 2.23 punkte po žodžių „Šengeno vizą“ žodžius „priėmimą ir“.

1.10. Įrašyti 2.231 punkte po žodžių „Šengeno vizą“ žodžius „priėmimą ir“.

1.11. Įrašyti 2.25 punkte po žodžių „ nacionalinę vizą (D)“ žodžius „priėmimą ir“.

1.12. Išdėstyti 2.26 punktą taip:

2.26.

prašymo pratęsti Šengeno vizos galiojimą svarstymą ir sprendimo pratęsti arba atsisakyti pratęsti Šengeno vizos galiojimą priėmimą

104 litai“.

1.13. Išdėstyti 2.27 punktą taip:

„2.27.

pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą arba keitimą

100 litų“.

1.14. Išdėstyti 2.28 punktą taip: 

„2.28.

užsieniečio paso išdavimą arba keitimą

124 litai“.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

_________________