LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. V-26

Vilnius

 

 

Pakeičiu Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-307):

1. Išdėstau 5 lentelės 3) išnašą taip:

3) tik II–III dangos konstrukcijos klasėms“.

2. Išdėstau 1 priedo lentelės 1) išnašą taip:

1) kai naudojama II–III dangos konstrukcijos klasėms“.

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas