Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO

NR. 284 „DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. 59

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-996):

1. Įrašyti 6.3 punkte vietoj žodžių „operatyvinę veiklą“ žodžius „kriminalinę žvalgybą“.

2. Įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „operatyvinės veiklos“ žodžius „kriminalinės žvalgybos“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                         DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS