LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

POTVARKIS

 

1991 m. sausio 28 d. Nr. 17p

Vilnius

 

Sudaryti šią globos komisiją Lietuvai nusipelniusio meno kūrinių kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko reikalams tvarkyti:

M.Sakalauskas

Kauno Čiurlionio dailės muziejaus direktorius (komisijos pirmininkas);

R.Budrys

Lietuvos dailės muziejaus direktorius;

D.Gurauskienė

Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės skyriaus vedėja;

V.Jakelaitis

profesorius;

M.O.Maciulevičienė

M.Žilinsko sesers duktė;

D.Trinkūnas

Vilniaus paveikslų galerijos vedėjas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS                               G. VAGNORIUS

______________