Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1338

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 74 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (Žin., 2012, Nr. 88-4609), 3 punktą ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 (Žin., 2012, Nr. 113‑5704), 4 ir 5 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti bendrovę BALTPOOL UAB (kodas Juridinių asmenų registre Nr. 302464881) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratore.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

_________________