Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 10 d. Nr. 1230

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 103-3784; 2005, Nr. 12-379; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835):

1. Išdėstyti 4.291 punktą taip:

„4.291.

licencijos gaminti alkoholio produktus, verstis alkoholio produktų didmenine prekyba papildymą produkcijos pavadinimais, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės

300 litų“.

2. Papildyti 4.2912 punktu:

„4.2912.

licencijų verstis tabako gaminių gamyba ir tabako gaminių didmenine prekyba patikslinimą, kai keičiami tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, sandėlių ir gamybos vietų adresai (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės

300 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________