LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. SAUSIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-850

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. DT-6/1,

p a p i l d a u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387, Nr. 142-7308; 2011, Nr. 37-1765, Nr. 72-3488; 2012, Nr. 24-1131):

1. IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 4 skirsnį „Cistinė fibrozė (100 %)“ šiais 4.8–4.11 punktais:

 

„4.

8.

Azitromycinum

E84

 

4.

9.

Cefuroximum

E84

 

4.

10.

Ciprofloxacinum

E84

 

4.

11.

Claritromycinum

E84“.

 

 

2. V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 1 skirsnį „Schizofrenija. Schizofreniniai sutrikimai (100 %)“ šiuo 1.15 punktu:

 

„1.

15.

Paliperidonum palmitatum

F20

2*“.

 

3. IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

3.1. 3 skirsnį „Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (80 %)“ šiuo 3.27 punktu:

 

„3.

27.

Telmisartanum et Amlodipinum

I12“.

 

 

3.2. 9 skirsnį „Hipertenzinės ligos (80 %)“ šiuo 9.54 punktu:

 

„9.

54.

Telmisartanum et Amlodipinum

I10–I11, I15“.

 

 

4. XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO–RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ šiuo 8 skirsniu:

 

„8. Psoriazinis artritas (80 %)

8.

1.

Methotrexatum

M07

 

8.

2.

Sulfasalazinum

M07“.

 

 

5. XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 1 skirsnį „Dializuojamiems ir po inkstų persodinimo (100 %)“ šiuo 1.17 punktu:

 

„1.

17.

Kalcio acetatas / sunkus magnio subkarbonatas

Z49

Neskiriama, jeigu kalcio koncentracija kraujyje yra >2,55 mmol/l ir (arba) PTH kraujyje <15,8 pmol/l“.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS