LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-845

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. DT-6/2,

pakeičiu Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 24-1131, Nr. 96-4919):

1. Išdėstau I skyriaus „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ 8 skirsnį „Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)“ taip:

 

„8. Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

8.

1.

Efavirenzum

B20–B24

 

8.

2.

Lopinavirum et Ritonavirum

B20–B24

 

8.

3.

Abacavirum et Lamivudinum

B20–B24

 

8.

4.

Zidovudinum et Lamivudinum

B20–B24“.

 

 

2. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiais 1.60–1.63 punktais:

 

„1.

60.

Sunitinibum

C64, C65

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

61.1.

Imatinibum

C15–C20

Skiriama adjuvantiniam suaugusiųjų, kuriems po atliktos Kit (CD 117) teigiamo virškinamojo trakto stromos naviko rezekcijos yra reikšmingai padidėjusi recidyvo rizika, gydymui.

1.

61.2

Imatinibum

C91.0, C92.1

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

62.

Octreotidum

C16–C20, C25

Skiriama gydytojų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu pacientams, kurių ECOG ? 2,tik histologiškai patvirtinus neuroendokrininį naviką

1.

63.

Nilotinibum

C92.1

Skiriama, jei gydymas vaistiniu preparatu Imatinibum yra neefektyvus ir tik gavus VLK sutikimą“.

 

3. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 16 skirsnį „Adenohipofizės hiperfunkcija“ šiuo 16.4 punktu:

 

„16.

4.

Octreotidum

E22.0

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS