LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS
6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

 

2012 m. birželio 14 d. Nr. 1K-1093

Vilnius

 

1 straipsnis.

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais

a p d o v a n o j a m i šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Regimantas ADOMAITIS – kino, televizijos ir teatro aktorius, ypač nusipelnęs Lietuvos kultūrai;

Juozas BUDRAITIS – kino, televizijos ir teatro aktorius, ypač nusipelnęs Lietuvos kultūrai; ilgametis Lietuvos Respublikos kultūros atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje;

Vida Vaiva MAINELYTĖ – Lietuvos nacionalinio dramos teatro, kino ir televizijos aktorė, ypač nusipelniusi Lietuvos kultūrai;

Vytautas PAUKŠTĖ – Klaipėdos dramos teatro, kino ir televizijos aktorius, ypač nusipelnęs Lietuvos kultūrai;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro kryžiumi

 

James G. STAVRIDIS – NATO vyriausiosios aljanso pajėgų Europoje vadavietės ir JAV pajėgų Europoje vadavietės vadas, admirolas (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Gunaras KŪTRIS (Gunãrs KŪTRIS) – Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkas, ilgametis Lietuvos ir Latvijos Konstitucinių Teismų bendradarbiavimo rėmėjas ir konstitucinių vertybių puoselėtojas (Latvijos Respublika);

 

Vyčio Kryžiaus ordino

Karininko kryžiumi

 

Vytautas BAGDONAVIČIUS-Topolis (po mirties) – Didžiosios Kovos apygardos partizanas, apygardos štabo darbuotojas, žuvęs 1945 metais;

Jonas JABLONSKIS (po mirties) – Lietuvos okupacijos metais pogrindinio leidinio „Laisvoji Lietuva“ leidėjas ir „Pavergtos Lietuvos gelbėjimo sąjungos“ steigėjas, 1941 metų birželio sukilimo rengėjas, sušaudytas 1941 metais Baltarusijoje;

Bronius JAKUBONIS-Stiklas (po mirties) – 1941 metų birželio sukilimo dalyvis Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės 5-ojo bataliono vadas, žuvęs 1949 metais;

Tomas YLA – Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras;

Juozas ŠARAUSKAS (po mirties) – Lietuvos okupacijos metais pogrindinio leidinio „Laisvoji Lietuva“ leidėjas ir „Pavergtos Lietuvos gelbėjimo sąjungos“ steigėjas, 1941 metų birželio sukilimo rengėjas, sušaudytas 1941 metais Baltarusijoje;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Jurgis KAIRYS – lakūnas, akrobatinio skraidymo meistras, daugkartinis pasaulio akrobatinio skraidymo čempionatų nugalėtojas;

Zenonas KUMETAITIS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas;

Karl Heinz LATHER – buvęs NATO vyriausiosios aljanso pajėgų Europoje vadavietės štabo viršininkas, atsargos generolas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Egon Josef RAMMS – buvęs NATO Jungtinių pajėgų vadavietės vadas, atsargos generolas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Gerhard Christian SCHULER – Leipcigo universiteto Širdies centro Vidaus ligų ir kardiologijos klinikos direktorius, profesorius, ilgametis aktyvus Leipcigo universiteto ir Vilniaus universiteto kardiologų bendradarbiavimo dalyvis ir puoselėtojas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Dalia TARAILIENĖ – aktyvi pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvė, aktyvi jaunimo visuomeninių organizacijų dalyvė, Baltų vienybės dienos paminėjimo renginių vedėja ir puoselėtoja, Piligriminio komiteto koordinatorė

 

Vyčio Kryžiaus ordino

Riterio kryžiumi

 

Stasys DOVYDAITIS-Vaidila – Lietuvos okupacijos metais pogrindinės moksleivių organizacijos „Aušra“ įkūrėjas, Tauro apygardos Birutės rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos partizanų žvalgas ir rėmėjas;

Leonora JOVAIŠAITĖ – Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities štabo bunkerio laikytoja, Algimanto apygardos partizanų rėmėja;

Bronė PAČINSKIENĖ – Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities štabo bunkerio laikytoja, Algimanto apygardos partizanų rėmėja;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

Julijus ANDREJEVAS – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, kompozitorius, pasaulinį pripažinimą pelniusių muzikos kūrinių autorius ir atlikėjas;

Jonas Vytautas BRUVERIS – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius muzikologas, ilgametis Lietuvos muzikos teatro istorijos tyrinėtojas, muzikologinės minties sklaidos Lietuvoje ir pasaulyje puoselėtojas;

Holger THIELE – Leipcigo universiteto Širdies centro Vidaus ligų ir kardiologijos klinikos direktoriaus pavaduotojas, profesorius, ilgametis aktyvus Leipcigo universiteto ir Vilniaus universiteto kardiologų bendradarbiavimo dalyvis ir puoselėtojas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Vytautas VERSECKAS – Lietuvos mokslų akademijos mišraus choro, Generolo Jono

Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ ir vokalinės grupės meno vadovas ir dirigentas, aktyvus Lietuvos chorinio meno ir dainos puoselėtojas;

 

Vyčio Kryžiaus ordino

medaliu

 

Darius LAZAUSKAS – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos karininkas, pulkininkas leitenantas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“

medaliu

 

Romualdas GRAŽINIS – Vilniaus universiteto Grigališkojo giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ ir kamerinio choro „Aidija“ vadovas, Nacionalinės m. K. Čiurlionio mokyklos mokytojas ir choro vadovas, aktyvus Lietuvos chorinio meno kultūros puoselėtojas;

Marius JANČIUS – žurnalistas, lietuvių tautos partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai istorijos įamžinimo idėjos autorius ir puoselėtojas;

Alfredas Algirdas JONUŠAS – tautodailininkas, aktyvus lietuvių tautos partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai istorijos įamžinimo puoselėtojas;

Juozas MARCINKEVIČIUS – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas, ilgametis aktyvus lėlių teatro tradicijų ir lėlininkų meno puoselėtojas Lietuvoje ir pasaulyje;

Danielius MUŠINSKAS – literatūrinio žurnalo „Metai“ vyriausiasis redaktorius, rašytojas;

Aistė RADZEVIČIENĖ – grupės „Skylė“ solistė, aktyvi lietuvių tautos partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai istorijos įamžinimo puoselėtoja;

Rokas RADZEVIČIUS – grupės „Skylė“ vadovas, kompozitorius, vokalistas, gitaristas, muzikos ir tekstų autorius, aktyvus lietuvių tautos partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai istorijos įamžinimo puoselėtojas;

Vitalis STAUGAITIS – aktyvus lietuvių tautos trėmimo istorijos įamžinimo puoselėtojas;

Anatolijus ZAROVSKIS – černobyliečių labdaros fondo „Mūsų krantas“ prezidentas, aktyvus Černobylio atominės elektrinės avarijos likviduotojų teisių gynėjas.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________