LIETUVOS RESPUBLIKOS
TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2106

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 32-890; 2002, Nr. 116-5190; 2003, Nr. 69-3117; 2004, Nr. 171-6324; 2005, Nr. 67-2401; 2006, Nr. 53-1929; 2008, Nr. 74-2862)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 6 dalies pakeitimas

5 straipsnio 6 dalyje po žodžių „dieniniuose skyriuose“ įrašyti žodžius ir skaičius „vaikai nuo 7 iki 8 metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 metų, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis:

1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida;

2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 procentų nuolaida.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ