Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO Nr. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 16 d. Nr. 516

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 95-3731; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835):

1.1. Papildyti 4.2011 punktu:

„4.2011. vidaus vandenų uosto įregistravimą

240 litų“.

1.2. Papildyti 4.2012 punktu:

„4.2012. vidaus vandenų uosto įregistravimo duomenų pakeitimą

32 litai“.

1.3. Išdėstyti 4.2021 punktą taip:

„4.2021. vidaus vandenų prieplaukos įregistravimo duomenų pakeitimą

32 litai“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4.243 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 4.2432 punktą.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 4.4701 punktą.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 4.4702 punktą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3731) 52, 60 ir 61 punktus;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.63 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 1.153 ir 1.155 punktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė