Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. 470

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2005, Nr. 81-2958; 2008, Nr. 85-3383; 2009, Nr. 34-1302; 2010, Nr. 120-6121):

1.1. Papildyti 4.3543 punktu:

„4.3543.

leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą

100 litų“.

1.2. Papildyti 4.3544 punktu:

„4.3544.

leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu

100 litų“.

1.3. Papildyti 4.3545 punktu:

„4.3545.

rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies

4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas)

100 litų“.

1.4. Pripažinti netekusiais galios pastraipą „Apskričių viršininkų administracijų“ ir 4.4611, 4.4612, 4.4613, 4.4614, 4.4615, 4.4616 punktus.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1348 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4656);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.42, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46 punktus;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 733 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 85-3383) 5, 6, 7 punktus;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 34-1302) 1.3 ir 1.4 punktus.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ