LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL TEISĘ ATKURTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO PAŽYMĖJIMO IR LIETUVIŲ KILMĘ PATVIRTINANČIO PAŽYMĖJIMO BLANKŲ PRIVALOMŲJŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 4 d. Nr. 373

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo blanko privalomąją formą.

1.2. Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo blanko privalomąją formą.

2. Nustatyti, kad 1 punktu patvirtintų privalomųjų formų pažymėjimai išduodami nuo 2013 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS,

LAIKINAI EINANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

PAREIGAS                                                                                            RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 373

 

LIETUVIŲ KILMĘ PATVIRTINANČIO PAŽYMĖJIMO BLANKO

PRIVALOMOJI FORMA

 

1. Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo blanko (toliau – pažymėjimas) formatas yra 105 ir 74 mm. Pažymėjimas turi dvi puses ir spausdinamas ant apsaugoto popieriaus. Užpildytas pažymėjimas laminuojamas.

2. Pažymėjimo pirmoji pusė:

 

 

(pav.)

 


3. Pažymėjimo antroji pusė:

 

 

(pav.)

 

4. Pažymėjimo pirmojoje pusėje:

4.1. užrašas LIETUVOS RESPUBLIKA, išspausdintas didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

4.2. pavadinimas LIETUVIŲ KILMĘ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS, išspausdintas didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

4.3. pažymėjimo dešinėje pusėje – Lietuvos valstybės herbas;

4.4. užrašai, išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis:

4.4.1. „Pavardė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo pavardė;

4.4.2. „Vardai“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas pažymėjimo turėtojo vardas (-ai);

4.4.3. „Lytis“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimo turėtojo lytį;

4.4.4. „Gimimo vieta“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo gimimo vieta;

4.4.5. „Gimimo data“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo gimimo data;

4.4.6. „Pilietybė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimo turėtojo pilietybę.

5. Veido atvaizdas išspausdinamas spalvotai rašaliniu spausdintuvu.

6. Pažymėjimo antrojoje pusėje užrašai, išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis:

6.1. „Išdavimo data“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo išrašymo data;

6.2. „Pažymėjimą išdavė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimą išdavusią įstaigą;

6.3. „Įgalioto valstybės tarnautojo pareigos“, „Parašas“, „Vardas ir pavardė“; virš šių užrašų išspausdinami įrašai, nurodantys  išdavusios institucijos įgalioto valstybės tarnautojo pareigas, vardą ir pavardę.

7. Pažymėjimo metrikos ir gamyklinio numerio, sudaryto iš 2 serijos ženklų ir 6 numerio ženklų, tikslios vietos nustatomos rengiant pažymėjimo blanko eskizą.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 373

 

TEISĘ ATKURTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO PAŽYMĖJIMO BLANKO PRIVALOMOJI FORMA

 

1. Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo blanko (toliau – pažymėjimas) formatas yra 105 ir 74 mm. Pažymėjimas turi dvi puses ir spausdinamas ant apsaugoto popieriaus. Užpildytas pažymėjimas laminuojamas.

2. Pažymėjimo pirmoji pusė:

 

 

(pav.)

 

3. Pažymėjimo antroji pusė:

 

 

(pav.)

 

4. Pažymėjimo pirmojoje pusėje:

4.1. užrašas LIETUVOS RESPUBLIKA, išspausdintas didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

4.2. pavadinimas TEISĘ ATKURTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS, išspausdintas didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

4.3. pažymėjimo dešinėje pusėje – Lietuvos valstybės herbas;

4.4. užrašai, išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis:

4.4.1. „Pavardė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo pavardė;

4.4.2. „Vardai“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas pažymėjimo turėtojo vardas (-ai);

4.4.3. „Lytis“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimo turėtojo lytį;

4.4.4. „Gimimo vieta“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo gimimo vieta;

4.4.5. „Gimimo data“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo turėtojo gimimo data;

4.4.6. „Pilietybė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimo turėtojo pilietybę.

5. Veido atvaizdas išspausdinamas spalvotai rašaliniu spausdintuvu.

6. Pažymėjimo antrojoje pusėje užrašai, išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis:

6.1. „Išdavimo data“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinama pažymėjimo išrašymo data;

6.2. „Pažymėjimą išdavė“; pažymėjimo išrašymo metu po šiuo užrašu išspausdinamas įrašas, nurodantis pažymėjimą išdavusią įstaigą;

6.3. „Įgalioto valstybės tarnautojo pareigos“, „Parašas“, „Vardas ir pavardė“; virš šių užrašų išspausdinami įrašai, nurodantys išdavusios institucijos įgalioto valstybės tarnautojo pareigas, vardą ir pavardę.

7. Pažymėjimo metrikos ir gamyklinio numerio, sudaryto iš 2 serijos ženklų ir 6 numerio ženklų, tikslios vietos nustatomos rengiant pažymėjimo blanko eskizą.

 

_________________