LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL neįgalių žmonių interesams atstovaujančių asmenų, kuriems leidžiama naudoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus neįgaliems žmonėms skirtais būdais, sąrašo patvirtinimo

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. ĮV-155

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; 2012, Nr. 6- 177) 25 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u sąrašą neįgalių žmonių interesams atstovaujančių asmenų, kuriems leidžiama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 25 straipsnio ir 58 straipsnio 1 dalies 8 punkto numatyta tvarka nekomerciniais tikslais naudoti teisėtai išleistus ar viešai paskelbtus kūrinius ar gretutinių teisių objektus neįgaliems žmonėms skirtais būdais:

1. Lietuvos kurčiųjų draugija;

2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;

3. Lietuvos aklųjų biblioteka;

4. VšĮ „Brailio spauda“;

5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LACUC);

6. VšĮ „Brailio knyga“;

7. VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba;

8. Lietuvos aklųjų sporto federacija;

9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;

10. Lietuvos neįgaliųjų forumas;

11. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras;

12. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“;

13. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Alytaus rajono padalinys;

14. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių viltis“;

15. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Biržų Viltis“;

16. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“;

17. Druskininkų šeimos paramos centras;

18. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Elektrėnų viltis“;

19. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Ignalinos Viltis“;

20. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“;

21. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Joniškio viltis“;

22. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko viltis“;

23. VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras;

24. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kalvarijos Viltis“;

25. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno Viltis“;

26. VšĮ „Vilties žiedas“;

27. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis“;

28. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Kelmės padalinys“;

29. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kėdainių Viltis“;

30. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“;

31. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“;

32. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kretingos viltis“;

33. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kupiškio viltis“;

34. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Lazdijų padalinys;

35. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Marijampolės padalinys;

36. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“;

37. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Molėtų viltis“;

38. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Pagėgių padalinys;

39. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Pakruojo padalinys;

40. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Palangos viltis“;

41. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Panevėžio viltis“;

42. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Pasvalio padalinys;

43. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės Viltis“;

44. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Prienų rajono skyrius;

45. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Radviliškio viltis“;

46. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių Viltis“;

47. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo Viltis“;

48. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Rokiškio padalinys;

49. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo Viltis“;

50. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių Viltis“;

51. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Šalčininkų padalinys;

52. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras;

53. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“;

54. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių rajono Viltis“;

55. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilalės viltis“;

56. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“;

57. VšĮ Šilutės dienos paslaugų centras;

58. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Širvintų padalinys;

59. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Švenčionių Viltis“;

60. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Tauragės Viltis“;

61. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Telšių viltis“;

62. Telšių rajono Vaikų su negalia centras;

63. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Trakų Viltis“;

64. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Ukmergės Viltis“;

65. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“;

66. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys;

67. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Vilkaviškio padalinys;

68. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“;

69. VšĮ „Vilties Akimirka“;

70. R. Šteinerio gydomosios pedagogikos centras;

71. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“;

72. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Zarasų Viltis“;

73. VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras;

74. VšĮ „Pajūrio Akimirka“.

2. Į p a r e i g o j u patvirtintus asmenis Kultūros ministerijai teikti informaciją apie atgamintus, išleistus, adaptuotus ir viešai paskelbtus, įskaitant padarymą viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete), kūrinius ar gretutinių teisių objektus, nurodant naudojamą šaltinį, kūrinio ar gretutinių teisių objekto pavadinimą, autoriaus ir (ar) atlikėjo vardą.

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

_________________