LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 27 d. Nr. 206

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 118-6014; 2011, Nr. 82-4012):

1. Išdėstyti 4.329 punktą taip:

„4.329.

restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus padėjėjo kvalifikacijos egzamino laikymą, perlaikymą

235 litai“.

2. Išdėstyti 4.3291 punktą taip:

„4.3291.

restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo, bankroto administratoriaus pažymėjimo, bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo ir jų dublikatų išdavimą

53 litai“.

3. Pripažinti netekusiu galios 4.3292 punktą.

4. Pripažinti netekusiu galios 4.330 punktą.

5. Pripažinti netekusiu galios 4.3301 punktą.

6. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. kovo 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                         RIMANTAS ŽYLIUS

 

_________________