LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. SAUSIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 20 d. Nr. V-141

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. DT-9/5,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387, Nr. 142-7308; 2011, Nr. 20-1013, Nr. 37-1765, Nr. 72-3488, Nr. 120-5688):

1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiuo 1.59 punktu:

 

„1.

59.

Histrelinum

C61

Priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

2. IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnyje „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)“:

2.1. Išdėstau 1.13 punktą taip:

 

„1.

13.

Saxagliptinum

E11

Skiriamas kartu su sulfonilkarbamidu, jei sulfonilkarbamidu, dieta ir fiziniu krūviu reikiama glikemijos kontrolė neužtikrinama ir gydymas metforminu laikomas netinkamu“.

 

2.2. Papildau šiuo 1.14 punktu:

 

„1.

14.

Sitagliptinum et Metforminum

E11

Skiriama 2 tipo cukrinio diabeto kombinuotam gydymui, derinant su sulfonilkarbamido dariniais, jei didžiausios toleruojamos metformino ir sulfonilkarbamido darinių dozės yra nepakankamai veiksmingos“.

 

3. Papildau VII skyriaus „AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS“ 2 skirsnį „Glaukoma (80 %)“ šiuo 2.12 punktu:

 

„2.

12.

Tafluprostum

H40 – H42, Q15.0

Skiriama pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinuose esantiems konservantams“.

 

4. IX skyriuje „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

4.1. Išdėstau 1 skirsnio „Miokardo infarktas (80 %)“ 1.13 punktą taip:

 

„1.

13.

Rozuvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis > 5 mmol/l, MTL cholesterolis > 3 mmol/l ar TG > 2 mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas“.

 

4.2. Išdėstau 5 skirsnio „III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (80 %)“ 5.8 punktą taip:

 

„5.

8.

Molsidominum

I20

Skiriamas, jei netoleruojami ilgo veikimo nitratai“.

 

4.3. Išdėstau 10 skirsnio „Nestabili krūtinės angina (80 %)“ 10.7 punktą taip:

 

„10.

7.

Rozuvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas ne daugiau kaip 10 mg per parą, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis > 5 mmol/l, MTL cholesterolis > 3 mmol/l ar TG > 2 mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas“.

 

5. XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnyje „Lėtinis inkstų nepakankamumas (80 %)“:

5.1. Išdėstau 3.2 punktą taip:

 

„3.

2.

Darbepoetinum alfa

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

5.2. Išdėstau 3.3 punktą taip:

 

„3.

3.

Ferric oxide dextran complex

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

5.3. Išdėstau 3.5 punktą taip:

 

„3.

5.

Ferrum oxydatum saccharatum i.v.

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

5.4. Išdėstau 3.7 punktą taip:

 

„3.

7.

Epoetinum alfa

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

5.5. Išdėstau 3.8 punktą taip:

 

„3.

8.

Epoetinum beta

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

5.6. Papildau šiuo 3.10 punktu:

 

„3.

10.

Epoetinum teta

N18 – N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba vaikų gydytojas nefrologas, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus, vaikų ligų ir šeimos gydytojas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6. XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 1 skirsnyje „Dializuojamiesiems ir po inkstų persodinimo (100 %)“:

6.1. Išdėstau 1.3 punktą taip:

 

„1.

3.

Darbepoetinum alfa

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6.2. Išdėstau 1.4 punktą taip:

 

„1.

4.

Epoetinum alfa

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6.3. Išdėstau 1.5 punktą taip:

 

„1.

5.

Epoetinum beta

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6.4. Išdėstau 1.6 punktą taip:

 

„1.

6.

Ferric oxide dextran complex

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6.5. Išdėstau 1.7 punktą taip:

 

„1.

7.

Ferrum oxydatum saccharatum i.v.

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

6.6. Papildau šiuo 1.16 punktu:

 

„1.

16.

Epoetinum teta

Z49, Z94.0

Skiria ir išrašo gydytojai specialistai, vėliau gali išrašyti gydytojai, teikiantys hemodializės paslaugas. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS