LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR KAI KURIŲ JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 15 d. Nr. 174

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 35-1489; 2004, Nr. 46-1519; 2005, Nr. 23-736; 2006, Nr. 72-2715; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835; 2011, Nr. 82-4012):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 3.71 punktą.

1.2. Išdėstyti 3.72 punktą taip:

„3.72.

licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje:

 

3.72.1.

išdavimą

200 litų

3.72.2.

pratęsimą

200 litų

3.72.3.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.72.4.

dublikato išdavimą

25 litai

3.72.5.

kopijos išdavimą

150 litų

3.72.6.

kopijos pratęsimą

150 litų

3.72.7.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.72.8.

kopijos dublikato išdavimą

25 litai“.

1.3. Išdėstyti 3.721 punktą taip:

„3.721.

Bendrijos licencijos vežti keleivius, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje:

 

3.721.1.

išdavimą

200 litų

3.721.2.

pratęsimą

200 litų

3.721.3.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.721.4.

dublikato išdavimą

25 litai

3.721.5.

kopijos išdavimą

150 litų

3.721.6.

kopijos pratęsimą

150 litų

3.721.7.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.721.8.

kopijos dublikato išdavimą

25 litai“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 3.722 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 3.723 punktą.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 3.724 punktą.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 3.725 punktą.

1.8. Pripažinti netekusiu galios 3.73 punktą.

1.9. Pripažinti netekusiu galios 3.74 punktą.

1.10. Išdėstyti 3.741 punktą taip:

„3.741.

licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje:

 

3.741.1.

išdavimą

180 litų

3.741.2.

pratęsimą

180 litų

3.741.3.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.741.4.

dublikato išdavimą

25 litai

3.741.5.

kopijos išdavimą

95 litai

3.741.6.

kopijos pratęsimą

95 litai

3.741.7.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.741.8.

kopijos dublikato išdavimą

25 litai“.

1.11. Išdėstyti 3.75 punktą taip:

„3.75.

licencijos verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:

 

3.75.1.

išdavimą

200 litų

3.75.2.

pratęsimą

200 litų

3.75.3.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.75.4.

dublikato išdavimą

25 litai

3.75.5.

kopijos išdavimą

150 litų

3.75.6.

kopijos pratęsimą

150 litų

3.75.7.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.75.8.

kopijos dublikato išdavimą

25 litai“.

1.12. Išdėstyti 3.751 punktą taip:

„3.751.

Bendrijos licencijos vežti krovinius, suteikiančios teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:

 

3.751.1.

išdavimą

200 litų

3.751.2.

pratęsimą

200 litų

3.751.3.

pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.751.4.

dublikato išdavimą

25 litai

3.751.5.

kopijos išdavimą

150 litų

3.751.6.

kopijos pratęsimą

150 litų

3.751.7.

kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

25 litai

3.751.8.

kopijos dublikato išdavimą

25 litai“.

1.13. Pripažinti netekusiu galios 3.752 punktą.

1.14. Pripažinti netekusiu galios 3.753 punktą.

1.15. Pripažinti netekusiu galios 3.754 punktą.

1.16. Pripažinti netekusiu galios 3.755 punktą.

1.17. Pripažinti netekusiu galios 3.76 punktą.

1.18. Pripažinti netekusiu galios 3.77 punktą.

1.19. Pripažinti netekusiu galios 3.771 punktą.

1.20. Pripažinti netekusiu galios 3.78 punktą.

1.21. Pripažinti netekusiu galios 3.79 punktą.

1.22. Pripažinti netekusiu galios 3.791 punktą.

1.23. Pripažinti netekusiu galios 3.80 punktą.

1.24. Išdėstyti 4.28515 punktą taip:

„4.28515.

atestato, kuriuo asmeniui suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą:

 

4.28515.1.

išdavimą

22 litai

4.28515.2.

pakeitimą

17 litų“.

1.25. Pripažinti netekusiu galios 4.28516 punktą.

1.26. Papildyti 4.3564 punktu:

„4.3564.

leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi:

 

4.3564.1.

išdavimą

121 litas

4.3564.2.

patikslinto naujo leidimo išdavimą

25 litai

4.3564.3.

dublikato išdavimą

25 litai“.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1473 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-3987) 1.21 ir 1.22 punktus;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2080 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5655) 1.4 punktą, kiek jis susijęs su 3.71 punkto pakeitimu, 1.10 ir 1.11 punktus;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 434 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1489);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 324 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 46-1519) 1 ir 2 punktus;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 23-736) 4 punktą;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2715) 1.35 punktą;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2847) 1.29, 1.31, 1.32 ir 1.33 punktus;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.25 punktą;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 1.60, 1.61, 1.63, 1.64 ir 1.65 punktus;

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4012) 1.1.136 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS

FINANSŲ MINISTRĄ                                                                       REMIGIJUS ŠIMAŠIUS