LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 2 d. Nr. 123

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 11-411; 2004, Nr. 30-989; 2006, Nr. 72-2715, Nr. 127-4839; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835; 2011, Nr. 82-4012):

1. Pripažinti netekusiais galios 3.110, 3.111, 3.115, 3.117, 3.119 ir 3.120 punktus.

2. Pripažinti netekusiais galios 4.343, 4.344, 4.348 ir 4.351 punktus.

3. Išdėstyti 4.3511 punktą taip:

„4.3511.

leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais, nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams:

 

4.3511.1.

išdavimą

1300 litų

4.3511.2.

pakeitimą

300 litų“.

4. Išdėstyti 4.3512 punktą taip:

„4.3512.

leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais:

 

4.3512.1.

išdavimą

1300 litų

4.3512.2.

pakeitimą

300 litų“.

5. Pripažinti netekusiu galios 4.3513 punktą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________