Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 21 d. Nr. 1496

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 52-2340; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 38-1458; 2011, Nr. 82-4012):

1.1. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

 

„3.134.

licencijos gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis:

 

3.134.1.

išdavimą

500 litų

3.134.2.

patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą

70 litų“.

 

1.2. Pripažinti netekusiais galios 3.135–3.1361 punktus.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2340) 1 punktą, kiek jis susijęs su 3.135 ir 3.136 punktų keitimu;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 38-1458);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4012) 1.1.50–1.1.52 punktus. 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ