Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 21 d. Nr. 1493

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403; 2004, Nr. 155-5643; 2005, Nr. 81-2958; 2007, Nr. 105-4309; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 109-4629):

1. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

 

„2.4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą arba pratęsimą

90 litų“.

 

2. Išdėstyti 2.5.2 punktą taip:

 

„2.5.2. leidimo laikinai gyventi išdavimą

100 litų“.

 

3. Išdėstyti 2.6.2 punktą taip:

 

„2.6.2. pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą

100 litų“.

 

4. Išdėstyti 2.8.2 punktą taip:

 

„2.8.2. leidimo nuolat gyventi išdavimą

100 litų“.

 

5. Išdėstyti 2.81.2 punktą taip:

 

„2.81.2. pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą

100 litų“.

 

6. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________