Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 1373

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 114-5150; 2004, Nr. 35-1144; 2008, Nr. 36-1285; 2011, Nr. 82-4012):

1. Išdėstyti 3.1371 punktą taip:

3.1371.

rašytinio sutikimo ar licencijos naudoti sprogmenis:

 

3.1371.1.

išdavimą

500 litų

3.1371.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų

“.

2. Išdėstyti 3.1372 punktą taip:

3.1372.

rašytinio sutikimo ar licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

 

3.1372.1.

išdavimą

500 litų

3.1372.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

70 litų

“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________