Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. 1235

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 72-2548; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 48-2128; 2006, Nr. 72-2715; 2007, Nr. 132-5378):

1. Išdėstyti 3.161 punktą taip:

3.161. licencijos perduoti gamtines dujas:

3.161.1. išdavimą                                                                     2000 litų

3.161.2. pakeitimą                                                                   1000 litų

3.161.3. dublikato išdavimą                                                    150 litų

3.161.4. patikslinimą                                                                150 litų“.

2. Išdėstyti 3.162 punktą taip:

3.162. licencijos skirstyti gamtines dujas:

3.162.1. išdavimą                                                                     2000 litų

3.162.2. pakeitimą                                                                   1000 litų

3.162.3. dublikato išdavimą                                                    150 litų

3.162.4. patikslinimą                                                                150 litų“.

3. Išdėstyti 3.163 punktą taip:

3.163. licencijos laikyti gamtines dujas:

3.163.1. išdavimą                                                                     2000 litų

3.163.2. pakeitimą                                                                   1000 litų

3.163.3. dublikato išdavimą                                                    150 litų

3.163.4. patikslinimą                                                                150 litų“.

4. Išdėstyti 3.164 punktą taip:

3.164. licencijos tiekti gamtines dujas:

3.164.1. išdavimą                                                                     2000 litų

3.164.2. pakeitimą                                                                   1000 litų

3.164.3. dublikato išdavimą                                                    150 litų

3.164.4. patikslinimą                                                                150 litų“.

5. Išdėstyti 3.1641 punktą taip:

3.1641. licencijos skystinti gamtines dujas:

3.1641.1. išdavimą                                                                   2000 litų

3.1641.2. pakeitimą                                                                  1000 litų

3.1641.3. dublikato išdavimą                                                   150 litų

3.1641.4. patikslinimą                                                              150 litų“.

6. Papildyti 3.1642 punktu:

3.1642. licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla:

3.1642.1. išdavimą                                                                   2330 litų

3.1642.2. pakeitimą                                                                  1235 litai

3.1642.3. dublikato išdavimą                                                   180 litų

3.1642.4. patikslinimą                                                              283 litai“.

7. Pripažinti netekusiais galios 4.331–4.3341 punktus.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                         Andrius Kubilius

 

Finansų ministrė                                                                                                 Ingrida Šimonytė

 

_________________