VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. B1-617 „DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. spalio 6 d. Nr. B1-580

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2007, Nr. 77-3041; 2011, Nr. 65-3049) 11 straipsnio 2 punktą, vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1697; 2003, Nr. 18-801),

p a k e i č i u Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3959, Nr. 182-6750; 2005, Nr. 105-3902; 2007, Nr. 93-3768; 2008, Nr. 90-3621; 2009, Nr. 70-2878), ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011-09-27 raštu Nr. 2D-4686(11.56)

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2011 m. spalio 6 d. įsakymo

Nr. B1-580 redakcija)

 

LABORATORIJŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Įmonės / institucijos laboratorija

Alkoholio produktai

Telefonas

1.

Įmonių grupė „Alita“, AB

Miškininkų g. 17

Alytus

Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 315) 57 243

2.

AB „Anykščių vynas“

Dariaus ir Girėno g. 8

Anykščiai

Fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai

(8 381) 50 233

3.

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“

Mažeikių g. 4

Telšiai

Fermentuoti gėrimai

(8 444) 22 324

4.

AB „Biofuture“

Šilo g. 4

Šilutė

Etilo alkoholis

(8 441) 61 121

5.

UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko

B. Sruogos g. 7

Birštonas

Fermentuoti gėrimai

(8 319) 65 625

6.

UAB „Biržų alus“

Rotušės g. 22

Biržai

Alus

(8 450) 36 141

7.

UAB „Boslita“ ir Ko

Europos pr. 40

Kaunas

Vynas, fermentuoti gėrimai,

spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 37) 39 02 70

8.

AB „Gubernija“

Dvaro g. 179

Šiauliai

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 41) 59 19 00

9.

UAB „Itaina“

A. Juozapavičiaus pr. 82

Kaunas

Vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai

(8 37) 40 02 00

10.

AB „Kalnapilio-Tauro grupė“

Taikos al. 1

Panevėžys

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 45) 50 52 23

11.

AB „Kauno alus“

Savanorių pr. 7

Kaunas

Alus

(8 37) 20 18 38

12.

UAB „Kurana“

Mūšos g. 19

Pasvalys

Etilo alkoholis

(8 451) 34 500

13.

UAB „Lietuviškas midus“

Trakų g. 9

Stakliškių k.

Prienų r.

Fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 319) 61 307

14.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamentas

J. Kairiūkščio g. 10

Vilnius

Alus, vynas, fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 5) 278 0470

15.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento

Kauno teritorinis skyrius

Tilžės g. 18

Kaunas

Alus

(8 37) 26 02 00

16.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Klaipėdos teritorinis skyrius

Kretingos g. 62

Klaipėda

Alus

(8 46) 40 13 55

17.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento Panevėžio teritorinis skyrius

Veterinarijos g. 2

Pažagienių k.

Panevėžio r.

Alus

(8 45) 55 13 95

18.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamento

Šiaulių teritorinis skyrius

Ragainės g. 80

Šiauliai

Alus

(8 41) 54 07 31

19.

UAB „Ponoras“

Plento g. 39

Biržai

Alus

(8 450) 32 577

20.

AB „Volfas Engelman“

Kaunakiemio g. 2

Kaunas

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 37) 32 43 45

21.

Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“

Alyvų g. 8

Biržų k.

Biržų r.

Alus

(8 450) 35 293

22.

UAB „Selita“ ir Ko

V. Krėvės pr. 118

Kaunas

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 37) 35 20 20

23.

AB „Stumbras“

K. Būgos g. 7

Kaunas

Spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 37) 30 88 00

24.

UAB „Švyturys-Utenos alus“

Kūlių Vartų g. 7

Klaipėda

Alus

(8 46) 48 40 00

25.

UAB „Švyturys-Utenos alus“

Pramonės g. 12

Utena

Alus, fermentuoti gėrimai, alkoholiniai kokteiliai

(8 389) 63 360

26.

UAB „Taruškų alaus bravoras“

Taikos g. 51

Trakiškio k.

Panevėžio r.

Alus

(8 45) 58 89 62

27.

Kooperatinės bendrovės „Vaisių sultys“

Arimų g. 29

Vilnius

Fermentuoti gėrimai

(8 5) 267 0215

28.

UAB „Vilkmergės alus“

Antakalnio III k.

Pivonijos sen.

Ukmergės r.

Alus

(8 340) 63 770

29.

UAB „Vilniaus alus“

Arimų g. 29

Vilnius

Alus

(8 5) 260 6900

30.

AB „Vilniaus degtinė“

Panerių g. 47/2

Vilnius

Fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, etilo alkoholis

(8 5) 233 0819

31.

AB „Vilniaus degtinė“ filialo

Obelių spirito varyklos

Audronių k.

Rokiškio r.

Etilo alkoholis

(8 458) 78 723

 

_________________