INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 m. LAPKRIČIO 7 d. ĮSAKYMO Nr. T-156 „DĖL BENDRO VISŲ GALIMŲ EKSPONUOTI TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS SUKURTOSE TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DARBO VIETOSE DUOMENŲ VITRINŲ, JŲ OBJEKTŲ IR TEIKIAMŲ TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS TIPINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 23 d. Nr. T-167

Vilnius

 

Pakeičiu Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-156 „Dėl Bendro visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 116-4757; 2008, Nr. 98-3825; 2009, Nr. 149-6698):

1. Pripažįstu netekusiu galios 1 lentelės „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ (toliau – 1 lentelė) 3.8 punktą.

2. Pripažįstu netekusiu galios 1 lentelės 3.9 punktą.

3. Pripažįstu netekusiu galios 1 lentelės 3.10 punktą.

4. pripažįstu netekusiu galios 1 lentelės 3.11 punktą.

5. Papildau 1 lentelę 3.12 punktu:

3.12.

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

Su JA duomenimis

6. Pripažįstu netekusiu galios 1 lentelės 6 punktą.

7. Pripažįstu netekusiu galios 2 lentelės „DV aprašymai“ (toliau – 2 lentelė) 3.8 punktą.

8. Pripažįstu netekusiu galios 2 lentelės 3.9 punktą.

9. Pripažįstu netekusiu galios 2 lentelės 3.10 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 2 lentelės 3.11punktą.

11. Papildau 2 lentelę 3.12 punktu:

3.12. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

DV aprašymas

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 16 dienos imtinai.

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1.       Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2.       Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3.       Deklaracijos atributai: registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tikslinimo požymis, darbuotojų skaičius.

4.       Deklaruotos sumos.

12. Pripažįstu netekusiu galios 2 lentelės 6 punktą.

 

 

 

Direktorius                                                                                        Valdas Kišonas