Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 247 „DĖL TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO VALSTYBĖS REGISTRUOSE IR INFORMACINĖSE SISTEMOSE“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 15 d. Nr. 696

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose“ (Žin., 2005, Nr. 32-1047), ir įrašyti priedo 9 punkte vietoj žodžių „Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba“ žodžius „Ūkio ministerija“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 

_________________