LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. V-589

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 3/8,

pakeičiu Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387, Nr. 142-7308; 2011, Nr. 20-1013, Nr. 37-1765):

1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiuo 1.53 punktu:

1.

53.

Tegafurum

C18–C20

 

“.

2. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)“ šiuo 1.13 punktu:

1.

13.

Saxagliptinum

E11

Jei maksimaliomis sulfanilšlapalo ir metformino dozėmis nesureguliuojama gliukozės koncentracija ar gydymas metforminu yra kontraindikuotinas. Neskiriamas kartu su insulinu ar tiazolidinedionais

“.

3. Išdėstau VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnio „Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (80 %)“ 7.10 punktą taip:

7.

10.

Levodopa comb. (+Carbidopa +Entacaponum)

G20

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas, jei Parkinsono ligos (kodas G20 pagal TLK-10) gydymas vaistiniais preparatais, turinčiais generinius analogus, yra nepakankamai efektyvus, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

“.

4. Papildau XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

4.1. 4 skirsnį „Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (80 %)“ šiuo 4.9 punktu:

4.

9.

Denosumabum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba esant kontraindikacijoms vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus

“.

4.2. 6 skirsnį „Osteoporozė (50 %)“ šiuo 6.11 punktu:

6.

11.

Denosumabum

M80–M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba esant kontraindikacijoms vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus

“.

5. XXI skyriuje „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“:

5.1. Papildau 1 skirsnį „Dializuojamiesiems ir po inkstų persodinimo (100 %)“ šiuo 1.15 punktu:

1.

15.

Tacrolimusum

Z94.0

 

“.

5.2. 2 skirsnyje „Po širdies ir kitų organų transplantacijos (100 %)“:

5.2.1. 2.6 punktą:

2.

6.

Valganciclovirum

Z94

 

laikau 2.7 punktu.

5.2.2. Papildau šiuo 2.8 punktu:

2.

8.

Tacrolimusum

Z94

 

“.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS